AKKA/LAA meklē jaunus datu nesēju nodokļa upurus

Domāju, ka grūti aizmirst kā Kultūras ministrija sadarbībā ar AKKA/LAA un mūsu brašajiem likumdevējiem nogremdēja matricu tirgu Latvijā, kad pieņēma datu nesēju nodokļa noteikumus. Cik miljonus zaudēja valsts līdz ar neieņemtiem nodokļiem, nevienu neinteresēja. Kāpēc? Nezinu, bet ja pieņem, ka šo shēmu ar datu nesēju nodokli lobēja tie paši cilvēki, kas ceļ zelta tiltu vai briljanta bibliotēku, tad nav brīnums, ka nav tāda spēka, kas varētu šo procesu apturēt.

Vakar ienāca kāds epasts ar lūgumu palīdzēt, jo AKKA/LAA mēģina izbīdīt izmaiņas esošajā datu nesēju nodokļa noteikumos – viņi grib saraust vēl vairāk naudas un aplikt ar nodokli arī atlikušās preces, kas uz doto brīdi nav apliktas. Bet nu par visu pēc kārtas.

Likuma noteikumi

Katram gadījumam atsvaidzināsim atmiņu ar iepriekšējo šo noteikumu “Noteikumi par nesēja atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, sadales un izmaksas kārtību” redakciju, kas kopš 10.05.2005 ir zaudējuši spēku.

II. Atlīdzības lielums

3. Atlīdzības lielumu aprēķina, reizinot šo noteikumu 4.punktā noteikto likmi ar tukšā materiālā nesēja iespējamo ieraksta ilgumu vai datu ietilpību (atbilstoši šo noteikumu 5.punktā noteiktajiem kritērijiem), kuru noteicis izgatavotājs.
4. Likme par tukšajiem materiālajiem nesējiem ir 0,025 lati par audioieraksta stundu (turpmāk – audiolikme) un 0,05 lati par videoieraksta stundu (turpmāk – videolikme).
5. 64 MB datu ietilpības apjoms uzskatāms par tukšo materiālo nesēju audioieraksta stundu, 2,35 GB – par videoieraksta stundu.

6. Atlīdzību maksā par šādiem tukšajiem materiālajiem nesējiem (tās lielumu nosaka procentos no likmes):

6.1. audiokasetēm – audiolikme 100 % apmērā;
6.2. videokasetēm – videolikme 100 % apmērā;
6.3. minidiskiem (MD) – audiolikme 100 % apmērā;
6.4. CD-R un CD-RW – 40 % no audiolikmes un 10 % no videolikmes;
6.5. DVD-R un DVD-RW – 10 % no audiolikmes un 40 % no videolikmes;
6.6. pārējiem tukšajiem materiālajiem nesējiem ar ietilpību 3MB un vairāk – audiolikme 100 % apmērā.

7. Atlīdzību maksā par šādām reproducēšanai izmantojamām iekārtām (tās lielumu nosaka kā individuālo likmi katram iekārtu veidam):

7.1. tikai skaņu ierakstošajām iekārtām (izņemot diktofonus) – divi lati;
7.2. videomagnetofoniem – divi lati;
7.3. MP3 atskaņotājiem ar integrētu cieto disku – divi lati un audiolikme 100 % apmērā;
7.4. satelītu uztvērējiem ar datu ieraksta iespējām – četri lati un videolikme 100 % apmērā;
7.5. visu veidu CD rakstītājiem, kas pievienojami datoram, – divi lati;
7.6. visu veidu DVD rakstītājiem, kas pievienojami datoram, – divi lati;
7.7. pārējiem DVD rakstītājiem – četri lati;
7.8. datoru cietajiem diskiem – videolikme 100 % apmērā.

No šiem noteikumiem redzam, ka sākumā tika aplikti visi iespējamie datu nesēji un nodeva bija graujoša. Joprojām nesaprotu kā šādu likumu varēja pieņemt, bet Latvijā ne to vien var izbīdīt. Pēc pusgada ilgām diskusijām, tomēr tika rasts risinājums un pieņemti jauni noteikumi.

Jaunajā redakcijā, kas ir aktuāla līdz pat šai dienai, šie noteikumi skan sekojoši.

II. Atlīdzības lielums
3. Atlīdzību par tukšajiem materiālajiem nesējiem maksā šādā apmērā (atlīdzības lielumu nosaka kā individuālu likmi par vienu vienību):

3.1. audiokasetes — 0,03 lati;
3.2. videokasetes — 0,06 lati;
3.3. minidiski (MD) — 0,03 lati;
3.4. CD-R, CD-RW — 0,10 latu;
3.5. DVD-R, DVD-RW — 0,20 latu.

4. Atlīdzību par reproducēšanai izmantojamām iekārtām maksā šādā apmērā (atlīdzības lielumu nosaka kā individuālu likmi par vienu vienību):
4.1. audio magnetofons ar audiokasešu ieraksta funkciju, radio ar audio­kasešu ieraksta funkciju, audio magnetofons ar audiokasešu un CD ieraksta funkciju, radio ar audiokasešu un CD ieraksta funkciju, radio ar CD ieraksta funkciju, radio ar MD ieraksta funkciju, CD atskaņotājs ar ieraksta funkciju, MD atskaņotājs ar ieraksta funkciju, MP3atskaņotājs ar integrētu cieto disku— 1 lats;
4.2. videomagnetofons ar videokasešu ieraksta funkciju, televizors ar videokasešu ieraksta funkciju — 1 lats;
4.3. DVD atskaņotājs ar ieraksta funkciju, televizors ar DVD ieraksta funkciju— 1 lats;
4.4. satelītu uztvērējs ar datu ieraksta iespējām— 1 lats;
4.5. jebkurš CD rakstītājs, kas pievienojams datoram,— 1 lats;
4.6. jebkurš DVD rakstītājs, kas pievienojams datoram,— 1 lats.

Kā jau varējāt pamanīt, tad no jaunajiem noteikumiem pazuda nodoklis par cietajiem diskiem. Diemžēl maksa par to bija Latvijas matricu tirgus pilnīga sagraušana.

Epasts ar palīdzības saucieniem

Tagad par epastu, kas tika izsūtīts pāris blogeriem.

24. septembrī KM notika darba grupas sanāksmē, kas apsprieda datu nesēju atlīdzības jautājumus. Šī ir patstāvīgā darba grupa, kas izveidota saskaņā ar MK 2005.gada 10.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.321 “Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību”.

Kā jūs redzat no klāt pievienotā dokumenta (atvainojos par savām piezīmēm tajā), AKKA/LAA (  https://www.akka-laa.lv/ ) piedāvā ļoti būtiskus labojumus, kas daudzkārt sadārdzinās IT nozares produktus, bet to mērķis ir nodrošināt „godīgas” autoratlīdzības iekasēšanu saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu (sīkāk skatīt   http://www.km.gov.lv/ui/main.asp?id=10724 ).

Gribu vērst jūsu uzmanību, ka tiek piedāvāts aplikt ar maksājumiem daudzus līdz šim neapliktos produktus, ko lieto mūsu nozarē. Īpaši gribu vērst uzmanību uz piedāvājumu, kas saistās ar mobilo telefonu „aplikšanu”.

Mūsuprāt, dauzi priekšlikumi to akceptēšanas gadījumā kropļos tirgu pat tādā veidā, kā tas pašlaik ir ar CD matricām, kad to realizācija Latvijā samazinājās vairāk kā uz pusi, jo maksājums Latvijā ir nesamērīgi lielāks kā Lietuvā, piemēram.

Tai pat laikā būs (saskaņā ar AKKA/LAA piedāvājumu) ļoti jūtams sadārdzinājums, piemēram, mazcenas mobilajiem telefoniem un visu veidu zibatmiņām. Videokameru „aplikšana” Autortiesību un blakustiesību likuma rāmjos man pat tagad nav īpaši saprotama, kaut tas arī tieši neattiecas uz mūsu nozari. Jāsaprot arī, ka autoriem, kuru tiesības uz saviem darbiem un atlīdzība par to kopēšanu Likums ir aicināts aizstāvēt, jāsaņem taisnīga atlīdzība to pavairošanas vai kopēšanas gadījumos, bet kāda šajā gadījumā ir taisnīga gala summa, ko administrē AKKA/LAA, man nav saprotams, arī paši iesniedzēji to konkrēti nevar pamatot.

Te ir pievienotais fails AKKA/LAA priekšlikumi 958KiB (PDF) un tas pats tikai kā bilde.

Kāpēc Latvijas datu nesēju nodokļa noteikumi ir melnais bizness nevis atlīdzība autoriem

Man šķiet, ka nevienam nav īpašu ilūziju par to, ka ar rūpēm par autoriem šiem noteikumiem nav nekāda sakara, jo tas ir kādas noteiktas grupiņas bizness, kas plaukst un zeļ.

Tāpat es arī domāju, ka atcelt šos noteikumus un likumu kā tādu šobrīd ir nereāli, jo līdzīgi noteikumi ir spēkā arī citās Eiropas Savienības valstīs. Vienīgi šajās valstīs šis nodoklis ir simbolisks, bet pie mums tas būtiski sadārdzina gala produkta cenu, kā rezultātā vietējiem tirgotājiem tiek liegta iespēja konkurēt ar citām valstīm.

Es šeit saskatu vairākas problēmas. Pirmkārt, neviens tā arī nav spējis izskaidrot par ko īsti ir šis nodoklis, otrkārt, neviens nav spējis paskaidrot kāpēc tiek noteiktas tik augstas likmes, treškārt, joprojām nav skaidrs kāpēc šis nodoklis tiek attiecināts pilnīgi uz visiem lietotājiem un, ceturtkārt, kāpēc iekasētos līdzekļus maksā tikai AKKA/LAA biedriem.

Ja nodoklis ir par to, ka jebkuram cilvēkam tiek dotas tiesības izveidot vienu rezerves kopiju no kāda autordarba, tad kāpēc gan šis nodoklis tiek attiecināts uz visiem attiecīgo datu nesēju pircējiem. Problēma parādās momentā, kad šīs preces tiek iegādātas cita veida informācijas glabāšanai. Tā kā nevienam nav informācijas par to cik daudz patiešām tiek veidotas rezerves kopijas no licencētiem CD vai DVD diskiem, tad civilizētās valstīs pieņem daudz maz simbolisku maksu, lai attiecīgās nodevas iekasētājiem tas nekļūtu par biznesu. Es nevaru samierināties tieši tāpēc, ka šajā gadījumā AKKA/LAA šo nodevu izmanto kā lielisku biznesa modeli.

Piemēram, Igaunijā nodeva tiek attiecināta tikai uz VHS, CD, DVD un mūzikas diskiem. Ja ierakstošā ierīce ir integrēta datorā vai var tikt pievienota datoram, tad šādas ierīces netiek apliktas ar nodokli. Citiem vārdiem sakot, uzsvars ir uz to, ka jāmaksā tikai par ierīcēm, kas atskaņo vai attēlo autordarbus – video vai audio magnetofoni. Visas pārējās ierīces netiek apliktas ar nodokli.

Kā jau minēju, tad Latvijā neviens nav spējis paskaidrot kāpēc mums ir tik augstas likmes. Tajā pašā igaunijā ar 3% tiek apliktas importētās rakstošās ierīces un 8% ir uz datu nesējiem. Atļaušos vēlreiz nocitēt jau iepriekš aprakstīto situāciju par datu nesēju nodokli.

Lietuvā autoratlīdzība ir 6% no iepirkšanas cenas, Čehijā 4%,  Grieķijā 6%, Polijā 3%, Slovākijā 6%. Latvijā noteiktā nesēju  atlīdzība ir *16,7–33,4 reizes* augstāka un faktiski sasniedz 110–150% no iepirkuma cenām.

Es šeit redzu tikai un vienīgi mantrausību, kā arī iespējams, ka te darbojas kāds krimināls grupējums, kas ir veiksmīgi izstrādājis sev izdevīgus nosacījumus, lai, cēlu mērķu aizsegā un likumdevēju nekompetences pavadījumā, vienkārši taisītu savu biznesu un iekasētu naudu.

Kāpēc būtu jāmaksā visiem? Man šķiet, ka būtu korekti pārņemt citu valstu pieredzi, kaut vai to pašu Igauņu, un iekasēt nodevu tikai no tiem datu nesējiem, kas visvairāk būtu attiecināmi uz autordarbu izplatīšanas datu nesējiem – CD un DVD matricām, kā arī Blu Ray vai HD DVD diskiem.

Vēl man šķiet nesaprotams tas fakts, ka iekasētos līdzekļus maksā tikai AKKA/LAA biedriem, ja aizpilda pieteikuma formu (PDF). Šī forma gan attiecas uz grāmatu autoriem. Mūzikas un video materiālu autoriem tādu formu neatradu, kā arī nav skaidrs kā šie autori var tikt pie autoratlīdzībām. Tas ir dīvaini, jo pamatā jau nodoklis ir uz elektroniskiem datu nesējiem, bet anketas piedāvā aizpildīt cita veida autoriem. Problēma ir tāda, ka kļūstot par šīs organizācijas biedru vai aizpildot šo pieteikuma formu, tavus darbus nesāks vairāk kopēt. Ja tava māksla nevienu neinteresē un to nepērk, tad kļūstot par AKKA/LAA biedru tu vari parazitēt uz to mākslinieku rēķina, kas ir populāri un sūri grūti strādā, lai uzaudzētu savu auditoriju un ar saviem sviedriem nopelnītu naudu. Cilvēki pavairo patieso mākslinieku darbus, bet naudu saņem kādas organizācijas biedri.

Manuprāt, šeit zūd godīguma princips un šī likuma būtība kā tāda – ja datu nesēju nodoklis ir paredzēts, lai kompensētu autoriem autoratlīdzību par viņu darbu pavairošanu, tad šīs iekasētās summas izmaksāšana tikai biedrības biedriem veicina tikai parazitēšanu uz citu rēķina.

Pamēģināsim ar piemēru. Diemžēl es slikti pārzinu Latvijas mūziķus un šo vidi kā tādu. Tāpēc atļaušos piemērā izmantot, manuprāt, populārāko grupu “Prāta vētra”. Man ir pārliecība, ka šīs grupas darbus pavairo daudz vairāk nekā citu mākslinieku darbus. Pēc šāda principa varētu sastādīt sarakstu ar Latvijā populārām grupām un izveidot to popularitātes reitingu. Tajā pašā laikā ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas neklausās Latvijas mākslinieku darbus, bet priekšroku dod ārzemju mūziķiem. Attiecīgi mēs varētu sataisīt vēl vienu popularitātes reitingu. Tagad kā no šiem sarakstiem uztaisīt korektu salīdzinājumu par to, kuru autoru darbus kopē vairāk un kurus mazāk vai pat vispār nekopē.

Tajā pašā laikā, kļūstot par AKKA/LAA biedru mēs varam pretendēt uz nelielu, bet “godīgu” samaksu, lai arī neko īpašu neesam izdarījuši, lai nopelnītu naudu.

Par AKKA/LAA piedāvāto izmaiņu absurdu

Par pašām izmaiņām runājot. Es šobrīd nespēju piedāvāt objektīvus risinājumus.

Flash atmiņas jeb zibatmiņas ir paredzētas failu pārnēsāšanai nevis, lai klausītos mūziku vai skatītos video. Pat, ja pieņem, ka uz šiem datu nesējiem var uzkopēt autordarbus, tad ir salīdzinoši maza varbūtība, salīdzinot ar tām pašām CD matricām, ka no flash puļķiem kāds klausās mūziku. Es zinu – “v semje ņe bez uroda”, bet doma ir par vidējo ierindas lietotāju.

Saguru rakstīt.

Visvairāk mani biedē tas, ka papildus esošai situācijai, kad ir jāmaksā autoriem savs procents par to, ka viņi ļauj izmantot savus darbus, tad visādām AKKA/LAA un LAMP tipa organizācijām, kas neko nedara, bet tikai savāc nodevas un parazitē uz to pašu autoru rēķina un tālāk katram lietotājam vēl ir jāmaksā par visām iespējamām ierīcēm un medijiem, kas atskaņo šos darbus vai kaut teorētiski ir spējīgi to realizēt. Kā nākamais nodoklis būs nodoklis uz internetu, jo pēc statistikas 80% ir pornogrāfija, kas noslogo interneta tīklus. Attiecīgi arī nodokli vajadzētu lielāku. Nu un pēc tam arī gaisam, jo tā ir vide, kur šie darbi pārvietojas.

Galējības? Domāju, ka reiz tā kļūs par realitāti.

Vēl par šo tēmu var palasīt Jealousy blogā.

169 thoughts on “AKKA/LAA meklē jaunus datu nesēju nodokļa upurus

 1. reset

  Kopš biju Honkongā un redzēju tur pārdošanā normālu firmu ražojuma tukšus DVD ripuļus par 13santīmiem (!) ….. Latvijā jau sen ripas nepērku.. Lai iet ieskrieties.

  Atbildēt
 2. brutalis-vertikalis

  2 vārdi – organizētā noziedzība. Diemžēl Latvijā tā ir saaugusi ar politisko varu. Mēs pamodīsimies tikai tad, kad ūdens, tas ir, atkritumi smelsies mutē. Gan pārnestā, gan tiešā nozīmē (mafijai atkritumu bizness ir ļoti iemīļots jo arī tas dod lielas un ērtas iespējas uzspiest pilsoņiem savus noteikumus – skatīt Milānas gadījumu).

  Atbildēt
 3. noisex

  Absurds. Nu un ko mirstigie var izdarit..neko..var protams megjinat vakt parakstus, parsudzet tiesaas utt, bet nu kas to visu uznjemsies darit 🙁

  Atbildēt
 4. ab

  Nu kur vēl tālāk.. tik pat labi pērkot mašīnu uzlikt 500 Ls sodu un piešķirt 6 soda punktus JO tu ar to VARĒTU pārkāpt likumu… drošibas pēc.

  Atbildēt
 5. Arnolds

  Man liekas ka “Prāta Vētra” nesadarbojas ar aka/lā – savulaik piķi nesadalīja un pasūtīja nahuj to Zālītes kantori.

  Atbildēt
 6. BlackHalt

  Es domāju, ka lai apkarotu šīs parazītorganizācijas likums būtu mazliet jānoliek malā.

  P.S. lenšu magnetofoni un lentas nav aplikti ar šitnodokli.

  Atbildēt
 7. Ubū

  aizmirsuši pielikt arī plates un tios mūzikas stienīšus/rullīšus (bija tādi- caurumiņi trinkšķina nošu “zobiņus”)

  Atbildēt
 8. Aa

  jāierosina satversmas tiesā prasības par lakas- kakas eksistēšanas likumību, kā arī sūdzību patērētāju aisardz. kantorī.
  bet reālākais – dibināt partiju – “brīvie dati” , startēt saeimas vēlēšanās un mainīt šo likumu.

  Atbildēt
 9. normunds

  bet reālākais – dibināt partiju – “brīvie dati”

  Es šo partiju sauktu par “analfabētu partiju” 😀

  Vēl man šķiet nesaprotams tas fakts, ka iekasētos līdzekļus maksā tikai AKKA/LAA biedriem.

  Interesanti. Kur tu šo izlasīji? Citātu ar atsauci uz avotu var palūgt?

  Atbildēt
 10. normunds

  bet reālākais – dibināt partiju – “brīvie dati”

  Es to sauktu par analfabētu partiju, nopietni.

  Vēl man šķiet nesaprotams tas fakts, ka iekasētos līdzekļus maksā tikai AKKA/LAA biedriem.

  Kur šis ir izlasāms? Citatu ar atsauci uz avotu var palūgt?

  /es zinu, ka augstākminētais apgalvojums ir nepatiess, bet pieņemot, ka tas ir patiess – a kur ir problēma? akka-laa iekasēs vairāk piķi, līdz ar to viņiem būs vairāk ko izmaksāt autoriem.

  Atbildēt
 11. ruux

  Interesanti, kāpēc viņi vēl nav aizdomājušies iekasēt pāris santīmus par katru 5. kat. kabeļa metru? Un principā varētu vēl arī iekasēt par dzīvojamo un biroja telpu kubikmetriem, jo tur esošais gaiss var tikt izmantots nelegāli iegūtas skaņas pārraidīšanai.

  Cits jautājums – ja jau autoriem esmu samaksājis, tad lai akka/laa nodrošina bezmaksas serveri, kur visus šos mp3 varu ielādēt. Jo par to taču ir samaksāts!

  Es saprotu, ka autoriem atlīdzība ir jāsaņem un ka visas uzskaitītās ierīces diezgan bieži tiek izmantotas nelegālu audioierakstu izplatīšanai. Bet AKKA/LAA ir ļoti ērti iekārtojusies un savas problēmas risina ar ārkārtīgi prastām metodēm, kas normālās valstīs neietu (un neiet!) cauri.

  Vienīgo reālo risinājumu pret šo ačgārno sistēmu redzu tikai satversmes tiesas vai kādas ES tiesas izskatā. Piemēram, stipri iespējams, ka šeit var piesiet cilvēktiesību pārkāpumu.

  Atbildēt
 12. JX

  Veel dazhas idejas AKKA/LAA censo’niem.

  1. Nodokli papiiram un pildspalvai
  2. Nodokli par reklaamas skatiishanos (tu guusti estetisko baudu no aizsargaata ziimola veeroshanas, bet ziimola iipashnieks neko nesanjem par saviem puulinjiem)
  3. Aizliegt publiskaas biblioteekas. Nav ko bez maksas ljaut lasiit aizsargaatus materiaalus
  4. Dibinaat IeM struktuuru kas ievaaktu naudu par katru ziimola piemineeshanu vai ar autortiisiibaam aizsargaatas dziesmas dziedaashanu publiskaa vietaa (teiksim 5 santiimi, ja tu dziedi Praata Veetras dziesmu un to veel kaads dzird)

  utt utjp

  P.s. Kaads savlaik ir izteicies: Es miilu sho zemi, bet man kauns par sho valsti
  Nevaru nepiekrist

  Atbildēt
 13. ThA-B

  Pret šo nodokli pozicionēts politiķis ievērojami vairotu savu politisko kapitālu. Diemžēl Tautas partijas virtuve ir tik sarežģīta, ka aiz katra notikuma ir vēl desmit citi notikumi, par kuriem plašākai sabiedrībai (un bieži – arī pašiem TP biedriem) nav ne jausmas. AKKA/LAA ir nevalstiska organizācija ar velnsviņzin kādiem sakariem. It kā pārstāv tos nezcik tūkstošus autoru latvijā, nu labi! Tad lai arī cīnās par viņu tiesībām, un nelien svešos dārziņos. BSA (god. Dr.Birkava kantoris) idejiski dara to pašu – cīnās par savu biedru finansiālo labsajūtu, bet vismaz nekrīt uz nerviem citiem ar absurdām idejām.

  Atbildēt
 14. ggg

  Skumji. Varētu vēl saprast (saprast, bet ne pieņemt), ka valstij grūti laiki un tā gribētu vairāk izspiest sev nodokļos, lai mazinātu Godmaņa sejā rūpju rievu , bet šī nauda jau aizies privātam kantorim un bez jebkāda loģiska pamatojuma.
  Piemēram, visas zibatmiņas kartes ko liek fotoaparātos, vai paši fotoaparāti ar iebūvētām atmiņas kartēm. Kam sadalīs iekasēto naudu – nofočētajām sejām ? Padomāju par atmiņas karti savā nokijā – tur ir blāķitis paša veiktu foto, dažādi frīvares softi un jā, vairāki apgraizīti MP3 gabali zvanu toņiem, kas ieripināti no personīgajā īpašumā esoša audio CD. Klausīties mūziku no telefona netaisos. Par ko un kam būtu jāsaņem nodeva ?
  Nav bijusi interese pirkt zvanu toņus onlione servisos, bet arī tad jau kāds par to būtu nomaksājis nodokļus, kāpēc jāapliek vēl datu nesējs ?

  Atbildēt
 15. ggg

  JX: 3. Aizliegt publiskaas biblioteekas. Nav ko bez maksas ljaut lasiit aizsargaatus materiaalus
  ——————————————————-
  Patiešām nesaprotu kāpēc tas vēl nav izdarīts.
  Ar ko lielos vilcienos atškiras bestsellera paņemšana uz mājām, lai bez maksas to izlasītu un aizstieptu atpakaļ, un teiksim filmas atvilkšana no interneta, lai to noskatītos un izmestu nafig. Domāju šī kļūda ir jālabo un par katru grāmatas ņemšanu bibliotēkā jāiekasē nodeva.

  Atbildēt
 16. Artis

  Bij Latvijā tāds tautas dziedātājs SHALLE, nez cik akalla viņam ir samaksājusi, jo es personīgi pirms daudziem gadiem viņa dziesmu ierakstīju diskā un vēl pāris reizes to ierakstīju FLASH un vēl datora cietājā diskā.
  Un kā ir ar “Edžiņa dzīvokli” un citiem tikpat labiem dziedātājiem, kuru ieraksti ir BEZ MAKSAS un internetā, bet man tikuntā ir jāmaksā nodoklis par to ka es gribu mašīnā klausīties BEZMAKSAS mūziku.

  Tad lai tie AKALAA maksaa tiem BEZMAKSAS mūzikas autoriem arī. Un katram, kurš ir kādu mp3 failu sataisījus un pie tā skanējuma ir pielicis roku, varētu no akalaa prasīt savu %.

  Tikai kā viņi sarēķinās cik diskos SHALLES dziesmas ir bijushas ierakstītas?

  Atbildēt
 17. Aichels

  Par galējībām – Atceros tīņu gados fantazējām, ka nākotnē par dzeramo ūdeni būs jāmaksā, nepagāja 20 gadi un tagad veikalā dzeramais ūdens ir dārgāks par alu. Tad domāju no tik apsurdiem nodokļiem arī nēsam tālu.

  Atbildēt
 18. normunds

  coolynx, es pat ne par to, ka akka-laa iekasēto atlīdzību varētu saņemt ne-biedrs [šis man ir jaunums, bet ok, gan jau kaut kādām formālām saistībām starp akka-laa un nebiedru, kas saņem autoratlīdzību ir jābūt], bet par to, ka akka-laa daļu no iekasētās atlīdzības pārskaita citām autortiesību aģentūrām par viņu pārstāvēto autoru darbu izmantošanu Latvijā. Un akka-laa tieši tāpat saņem naudu no tām pašām citām autortiesību aģentūrām par savu autoru darbu izmantošanu citās valstīs.

  Atbildēt
 19. veerotaajs

  “#4 ab: 2008.10.03 @ 00:03:54
  Nu kur vēl tālāk.. tik pat labi pērkot mašīnu uzlikt 500 Ls sodu un piešķirt 6 soda punktus JO tu ar to VARĒTU pārkāpt likumu… drošibas pēc.”
  Aizsūti Zivtiņam, pēc trīs mēnešiem to arī dabūsim. 😀 Kā pats teici – profilaksei 🙂

  Atbildēt
 20. KKTK

  Organizētā noziedzība!!!
  Varētu, kāds parakties un papētīt, kas ir pie grožiem un kas visu iekārto tā, lai viss tikā nevainīgi darbotos.

  Atbildēt
 21. normunds

  Organizētā noziedzība!!!

  😀

  3000 Latvijas autori, kas izveidojuši šo bezpeļņas organizāciju, ir sava veida mafijas paveids 🙂 Tiešām, ir pienācis laiks viņiem visiem pateikt, ka tā darīt nedrīkst un prasīt kaut kādas nesakarīgas maksas par viņu muzīkas klausīšanos ir stulbi.

  Atbildēt
 22. normunds

  Organizētā noziedzība!!!

  😀

  Aha, 3000 Latvija autori, kas apvienojušies un izveidojuši biedrību, kas aizstāv viņu intereses, ir sava veida mafijas paveids 🙂

  A huļji kas tas AKKALALAA TAADS IR?

  Biedrība. Izveidojuši Latvijas autori. Būsi autors varēsi iestāties.

  Atbildēt
 23. heh to normiks

  Klau Rutuli!

  Pastāsti varbut man, kāpēc viena šlāģeristu biedrība ir tiesīga iekasēt no visiem nodokļu maksātājiem nodokli?

  Kas tas par bezpridjelu? Es to savadāk kā organizētā noziedzība nevaru nosaukt.

  Atbildēt
 24. CooLynX Raksta autors

  normunds, un tad tie 3000 veģetē uz to dažu autordarbu panākumiem, kurus varbūt arī kopē un klausās. Tev šķiet, ka tā ir normāla prakse? Kārtīgs letiņa bizness…

  Atbildēt
 25. normunds

  un tad tie 3000 veģetē uz to dažu autordarbu panākumiem, kurus varbūt arī kopē un klausās. Tev šķiet, ka tā ir normāla prakse?

  ehhh… Varbūt tiešām sameklē žurnālu Klubs, tur pirms dažiem mēnešiem bija populārā valodā aprakstīts kas, ko un cik saņem. Ja nemaldos autoratlīdzība par dziesmas atskaņošanu radio bija 7 santīmi, bez tam savu daļu saņem arī producenti dzejnieki un citas darba radīšanā iesaistītās personas. Un vārda autors vietā tu vari minēt ne tikai Latvijas autorus, šo pašu naudu par atskaņošanu Latvijas radio saņem arī ārzemju autori no tās pašas akka-laa. Manā skatījumā akka-laa ir perfekts lobija paraugs. Tas var patikt, var nepatikt, bet par savu lietu viņi cīnās labi.

  Starp citu, ja kāds nav ievērojis, vienīgie kas ir apmierināti ar akka-laa ir autori. Jocīgi, vai ne 🙂

  Atbildēt
 26. heh to normiks

  “Starp citu, ja kāds nav ievērojis, vienīgie kas ir apmierināti ar akka-laa ir autori. Jocīgi, vai ne :)”

  Es ar būtu priecīgs, ja lohi maksātu man pikji.

  Es vienalga nesaprotu, kāpēc man jāmaksā nodoklis šlāģeristiem, kurus es neklausos.
  Princips nav izskaidrojams. Kas klausās – tas lai ari maksā.

  Noziedzīgi noteikumi.

  Atbildēt
 27. normunds

  Es ar būtu priecīgs, ja lohi maksātu man pikji.

  Lohi būtu vairāk nekā priecīgi iegūt un patērēt muzīku nemaksājot ne santīma.

  Es vienalga nesaprotu, kāpēc man jāmaksā nodoklis šlāģeristiem, kurus es neklausos.

  Interesanti, kas tev liek domāt, ka tu kaut ko maksā šlāgeristam kuru neklausies? Man nezin kāpēc liekas, ka tu nemaksā pilnīgi neko.

  Atbildēt
 28. Henry Pootel

  Atcerējos anekdoti – ne visos sīkumos, bet apmēram:

  Policija pie atrod vecim mājās brāgas aparātu, šuj lietu par kandžas tecināšanu – aparāts taču ir! Vecis – tad kāpēc nešujiet man arī izvarošanu? Aparāts taču ir!

  Varu pamest AKKA/LAA jaunu ideju – nodoklis uz smadzenēm. Tas arī ir datu nesējs, pie tam diezgan ietilpīgs. Vienīgais veids, kā atbrīvoties no nodokļa, būtu medicīniski pierādīt, ka smadzeņu galvā nav:))

  Atbildēt
 29. hu_ha

  Vienīgais veids, kā atbrīvoties no nodokļa, būtu medicīniski pierādīt, ka smadzeņu galvā nav:))
  Tas ir neiespējami – ja nav smadzeņu, tad nav ar ko to pierādīt :p

  Atbildēt
 30. BlackHalt

  normunds: Manā skatījumā akka-laa ir perfekts lobija paraugs. Tas var patikt, var nepatikt, bet par savu lietu viņi cīnās labi.

  Manā skatījumā spilgts piemērs grāmatai ar nosaukumu `Politika un korupcija šodien`.

  Atbildēt
 31. to normunds

  Un Tev liekas, ka shads bizness ir ok, ja nogremdee veselu tirgus dalju? Ar kadam tiesibaam valsts sanem daudz mazak nodoklu, jo matricas te perk retais (godiigi sakot, es nezinu nevienu, kursh kopsh shii nodoklja uzlikshanas te butu kadu matricu nopircis, visas naak no lietuvas un igaunijas). Kads ir sarekinaajis, cik lieli zaudeejami kopumaa valstij no taa sanaca?

  Atbildēt
 32. Paligs

  Kuriozi un absurdi bez gala, ja vien nebūtu tik skumji. Es jau izteicos jy.lv raksta komentāros, arī šeit clx ir diezgan izsmeļoši visu pateicis.
  Man arī nav saprotams tas, kā var aprēķināt atlīdzības aptuveni, pēc reitingiem vai citas neprecīzas statistikas. Vai kāds spēj iedomāties, kas notiktu, ja mēs algas vietā darbavietā saņemtu nevis konkrētu algu par konkrētu darbu, bet aptuvenu summu, kāda būtu jāsaņem, ja strādātu vidēji 8 stundas dienā, neatkarīgi no tā vai patiesībā mēs strādājam 2 vai 12 stundas dienā. Kas būtu ja bankas sāktu izmaksāt vai VID iekasēt naudu vadoties pēc deguna smukuma vai reitingiem??? Anarhija. Skaidrs ir viens – iekasēt var tikai par to, kas ir pārdots vai kāds pakalpojums ir sniegts un attiecīgi piefiksēts, nevis tikai teorētiski iespējams.
  Nespēja nodrošināt pakalpojuma izmantošanas kontroli un samaksu administrēšanas sistēmas vājums nav attaisnojums, lai uzspiestu ar varu visiem savu produkciju, maksāt tiem, kam to nemaz nevajag. Tieši to pašreiz dara AKKA/LAA pārstāvoši indivīdi.

  Atbildēt
 33. Atbalss: Paldies AKKA/LAA « BlackHalt

 34. CooLynX Raksta autors

  normunds, es varētu nosaukt vairākus cienījamus autorus, kuri NAV apmierināti ar šo sistēmu un tāpēc man ir izveidojies priekšstats par to, ka tieši liekēži ir tie, kas IR apmierināti. Tāpēc arī tāda nostāja no manas puses.

  Atbildēt
 35. CooLynX Raksta autors

  normunds, tie, kuri pelna naudu ar saviem darbiem, parasti mēģina “sarunāt” pievilcīgāku procentu, kas tiek atskaitīts jumtam. Attiecīgi, tā kā vecajos labajos laikos – nav izdevīgi strīdēties ar jumtu, jo var dabūt pa kaklu jeb uzrauties uz lielāku procentu. Tā kā neņem ļaunā – nekā personiska, tikai bizness. 😉

  Kamēr valstiskā līmenī netiks noregulētas šīs attiecības un bizness pievērts, tikmēr autori centīsies paklusēt par savu nepatiku, jo mēs dzīvojam kapitālismā un šeit katrs nepareizs vārds maksā noteiktu summu.

  Tā kā es arī labprāt gribētu zināt, kuri autori atbalsta divlīmeņu un trīslīmeņu viņu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem.

  Atbildēt
 36. normunds

  coolynx, konkrētus vārdus laikam ir baigais slinkums rakstīt. Bet ir OK, es sapratu pozīciju, katrs var pateikt, ka ir tādi plaši pazīstami autori kurus neapmierina autortiesību aģentūra, jo pierādījumus taču nevajag, pietiek ka pateici.

  Atbildēt
 37. andris

  tautaj vajadzeetu zinaat savu varonu sejas, lai buutu droshi ka, piem., braucot, nejaushi uz cela ieraugot, tos meerglus nepalaizam pa priekshu…

  Atbildēt
 38. r

  starp citu, buutu jauki pajautaat shiem paraziitiem, kaadeelj par iegaadaata produkta rezerves kopiju veidoshanu buutu veel papildus jaamaksaa. vai diska saskraapeeshanas vai pazaudeeshanas gadiijumaa vinji paardos jaunu disku tikai par pasha diska cenu ?

  Atbildēt
 39. CooLynX Raksta autors

  normunds, taisni tāpēc nākamreiz, kad piesauksi 3000 virtuālos tēlus, pamēģini tos arī kaut kā materializēt konkrētās personās. Ja reiz saki, ka vajag pierādījumus. 😉

  Atbildēt
 40. normunds

  Coolynx, tava demagoģija nevietā. Es nevienu reizi neesmu teicis, ka varu nosaukt visus 3000 akka-laa biedrus. Tu, savukārt, teici, ka varot nosaukt vairākus cienījamus autorus, kuri NAV apmierināti ar šo sistēmu

  Starp citu, ja esi ievērojis, diskusijās visvairāk ciena tos, kas diskutē atbildīgi t.i ir gatavi atbildēt par saviem vārdiem. Izskatās, ka tu vēl neesi iemācījies argumentēt un pamatot savu viedokli.

  Atbildēt
 41. ivanZ

  Piedodiet, bet šis jau ir bullšits.

  normund, cik es noprotu, tu esi pazīstams ar tiem cilvēkiem, kas strādā šajā iestāde? Varbūt vari pakomentēt, kā ir, ja mans darbs TIEK izmantots, taču es neesmu AKKA/LAA biedrs un negribu, lai kāds maksātu par manu darbu? Jo cik man ir zināms, radio/tv/kafūži/datu nesēji maksā par visu itkā izmantotu mūziku… Kādēļ tiek maksāts par visiem darbiem, ja nav noslēgti līgumi ar visiem autoriem/izpildītājiem?

  Atbildēt
 42. normunds

  normund, cik es noprotu, tu esi pazīstams ar tiem cilvēkiem, kas strādā šajā iestāde?

  Nē. Un es neesmu arī akka-laa biedrs.

  Kādēļ tiek maksāts par visiem darbiem, ja nav noslēgti līgumi ar visiem autoriem/izpildītājiem?

  mans ieteikums, ja tu tiešām gribi to uzzināt, akka-laa.lv ir atrodams tālruņa numurs. Es ticu, ka tev noteikti pastāstīs no kā un par ko viņi saņem naudu. Bet proletāriskā nostāja, ka tu negribi lai tev maksā ir zināmā mērā uzjautrinoša. Es domāju, ka komunismu tā arī neuzcēla, bet izrādās ir cilvēki, kas ar sirdi un dvēseli tajā dzīvo 🙂

  Atbildēt
 43. heh to normiks

  klau normik!
  Man gaužām nepiš vai tie šlāģeristi ir apmierināti esot KAKA/LALA biedri vai nē.

  Es neesmu apmierināts, ka visai sabiedrībai jāmaksā par 3k šlāģeristu biznesu, kaut gan es tur neesmu iesaistīts.

  Atbildēt
 44. CooLynX Raksta autors

  normunds, bet tajā pašā laikā aizsedzies ar skaļiem saukļiem, kas nav pamatoti ar faktiem.

  # normunds: 2008.10.03 @ 11:00:25
  Organizētā noziedzība!!!
  😀
  3000 Latvijas autori, kas izveidojuši šo bezpeļņas organizāciju, ir sava veida mafijas paveids 🙂

  Es savukārt pamatoju savu viedokli ar personīgo pieredzi, kuru loģiski, ka varu arī papildināt ar faktiem. Tas, ka neizproti atšķirību starp – nevaru pateikt un nedrīkstu teikt, tā jau vairs nav mana problēma. 😉

  Atbildēt
 45. BlackHalt

  Tikko nobildēju micrec, doremi nabagmājas apartamentus.

  Varbūt kāds iet garām Aleksandra Čaka 97, RĪGA, LV-1011 un nobildē tos AKKA/LAA apartamentus?

  Vienkārši interesē.

  Kartē:
  http://tinyurl.com/3vk4t2

  Atbildēt
 46. human

  Normund, te neiet runa par to, ka mūzikas autori nebūtu pelnījuši autoratlīdzību par saviem darbiem. Protams, ir un neviens šeit neapstrīd viņu tiesības uz šīm atlīdzībām

  B E T

  ir pilnīgi debīli iekasēt kaut kādu mistisku nodokli par datu nesējiem tikai tāpēc vien, ka viņus varētu izmantot, lai nelegāli pavairotu mūziku, filmas, vai programmatūru – tas ir visdebīlākais no visiem ieviestajiem nodokļiem, par kādu man nācies dzirdēt, jo šeit nav absolūti nekādas objektivitātes. Nepastāv neviena normālā veida, kā šādu nodokli varētu sadalīt uz “cietušajiem” objektīvi, jo neviens nekad nevarēs izskaitļot, kas tad šajos datu nesējos tiek rakstīts

  tā vietā, lai veidotu šādas mistiskas organizācijas, kas “izbīda cauri” vēl mistiskākus likumus, varētu pasekot līdzi tirgus prasībām un paanalizēt, kāpēc cilvēki tā dara. es varētu Tev pateikt uzreizi diezgan precīzi – neadekvāta cena par aizsargāto materiālu un problēmas ar tā vienkāršu iegādi internetā.

  Kurš šodien 21. gs. vēlas tērēt savu laiku, lai ietu uz mūzikas veikalu, tur nolikt “čiriku” par vienu CD formāta albumu, kuru klausītos labi ja nedēļu vai divas? Es piemēram, neietu uz mūzikas veikalu pat, ja tur tas disks maksātu 0,50 Ls, jo vienkārši man nav laika tādām lietām, jo ir darbs, treniņi un citas lietas. Bet ja šo mūziku varētu nopirkt normālā interneta portālā, pa vienai dziesmai, kur katrai dziesmai varētu noklausīties demo, par adekvātu cenu (t.i. ne vairāk kā 0,05-0,10 Ls par vienu dziesmu), tad es domāju situācija mainītos un daudz vairāk cilvēki tomēr izvēlētos legāli iegādātu mūziku. Tas pats ir ar filmām un programmatūru. Nu nav cilvēki gatavi maksāt nesamērīgas summas par informāciju, kuru jālieto neilgu brīdi

  Atbildēt
 47. normunds

  Coolynx, ā… es neteicu, ka varu nosaukt vairākus cienījamus autorus. Es tikai palūdzu nosaukt. Bet nekas, nepiepūlies, vieglāk ir pateikt, ka tu viņus zini, tas lielākajai daļai p0k3 būs ļoti spēcīgs arguments: coolynx reiz teica, ka zinot. Tas ir tā stabili, kā ar cirvi iecirsts.

  Atbildēt
 48. ivanZ

  Mana nostāja šajā jautājumā ir tāda, ka ir jāmaksā par tiem darbiem, kas reāli tiek izmantoti un tiek maksāts pa taisno, neņemot vērā tādus kantorus kā AKKA/LAA un LaIPA, jo šie sev atstāj graujošus procentus.

  Es apzināti uzjautāju par šo problēmu, jo zinu, ka nav risinājuma, taču Paklones vēlme izsist sev lielāku naudu ir vienkārši apbrīnojama.

  Atbildēt
 49. Shadowbird

  normund, tava nostāja un argumenti AKKA/LAA jautājumā nu jau ir visai plaši zināmi. Es daudz labprātāk dzirdētu tavu nostāju un argumentus attiecībā uz raksta tēmu — AKKA/LAA iniciatīvu iekasēt no cilvēkiem naudassodu par pretlikumību, ko tie nav izdarījuši.

  Atbildēt
 50. Shadowbird

  Starp citu, AKKA/LAA salīdzinājums ar organizēto noziedzību ir vietā. Policija un valdība cenšas noziedzību apkarot (vismaz oficiāli), mafija ir tā, kas tā vietā pieprasa sev procentus.

  Atbildēt
 51. Janka to normunds

  normund! Taa vietaa lai atbildeetu uz jautaajienu (kaapeec man ir jaamaxaa, kaut kaadiem mistiskiem 3000 autoriem kuru muuziku es neklausos, kaut kaads mistisks nodoklis ???) Tu meeries ar coolinxy kuram lielaakas bumbas :D. Atbildi tak uz jautaajumu!!!

  Atbildēt
 52. CooLynX Raksta autors

  normunds, es par to kaut kā nebiju padomājis. 😉 Vienkārši šeit apgrozās ļoti daudzi cilvēki, kas mani pazīst sejā un viņi var ar mani parunāt par to privāti – aci pret aci. Attiecīgi, ja es kaut ko pasaku, tad varu to arī pamatot un domstarpību gadījumā varam izrunāt arī privāti tās lietas, kas palika ārpus komentāriem jeb tika uzrakstītas starp rindām.

  Laikam tāpēc es arī necenšos izpatikt kaut kādiem anonīmajiem komentētājiem, kas ar visu varu grib izzināt dažādas nianses, kuras viņiem nebūtu jāzina. A, varbūt tu esi AKKA/LAA tipa organizācijas pārstāvis, jo esmu piefiksējis, ka vienmēr visās šāda tipa diskusijās pārstāvi pretējo fronti – tos, kas parazitē uz citu rēķina. To, starp citu, var ļoti labi redzēt. Tāpēc laikam arī tāda attieksme. Bet es to nepārmetu, jo katram ir sava dzīves jēga un sūtījums. Ne man par to būs spriest vai nosodīt.

  Atbildēt
 53. BlackHalt

  CooLynX , Tev te agrāk bija aptaujas.
  Varētu tādu aptauju sarīkot `Vai Tu piedalītos piketā pret …[te bez lamuvārdiem]?`

  Atbildēt
 54. ThA-B

  Bet tas viss pēc būtības ir NEPAREIZI! Autoru apvienībai būtu jācīnas par to, lai viņi saņem autortiesības tur kur viņu darbi tiek izmantoti. Ja es nopirku CD, tad es varu izmantot kur un kā gribu (nekomerciāli). Autoriem jārūpējas pret piratismu. Nu kāpēc jālien svešos lauciņos? kādi CD, kādi DVD, kādi fleshi? Pričom te manis paša studiju darbi, referāti, skices, fotogrāfijas un kāzu video? Jā, sanāk nozagt pa laikam kādu filmu vai mp3, bet nu es tos nerakstu ne cd, ne fleshos. Iekopēju savā mp3 playerii.

  Atbildēt
 55. CooLynX Raksta autors

  BlackHalt, OK varu atdzīvināt. Bet tas būs vakarā.

  Es vēl gribu sagaidīt kaut kādus rezultātus no cilvēkiem, kas šobrīd strādā tajā darba grupā. Tur, tomēr ir iesaistīti visi lielākie Latvijas IT un citi kantori. Ja viņi ir bezspēcīgi, tad arī mēs tur neko nespēsim mainīt. Man šķiet, ka šim grupējumam ir laba aizmugure, kā arī pārāk nepilnīga likumdošana, jo pat pasaulē šīs lietas nav līdz galam skaidras. Attiecīgi ievest kārtību par lietām, kas nav līdz galam skaidras ir diezgan bezcerīgi. 😉

  Atbildēt
 56. Mario

  Reku ir Saeimas deputātu saraksts.
  http://www.saeima.lv/deputati/1deputati.html
  Deputātu emaila adreses ir vārds.uzvārds@saeima.lv
  Domāju ka šo te rakstu vaidzētu nosūtīt visiem deputātiem lai saprot par ko viņi lemj. Jo reti kurš no viņiem izlasa vairāk par normatīvo aktu anotāciju.

  Atbildēt
 57. Dairis Kuciks

  Šāds nodoklis nostāda visus automātiski par mūzikas zagļiem un pirātiem. Lai gan nevienu cilvēku nevar pasludināt par vainīgu, kamēr tas nav pierādīts. Tā teikt pēc noklusējuma visi ir nevainīgi.

  Šajā gadījumā ik viens kurš nopērk rakstāmo DVD, neatejot no kases, tiek sodīts ar 10 santīmiem par katru nopirkto disku. Līdzīgi būtu, ja mūs visus ieliktu cietumos un, tad visiem tiek dota iespēja pierādīt, ka viņi nav vainīgi. Tikai pēc tam, kad ir pierādīta nevainība, cilvēks jāatbrīvo. Tie, kam nesanāk vai nemāk pierādīt savu nevainību, paliek ieslēgti cietumā.

  AKKA/LAA ir privāta iestāde, kas nodarbojas ar nodokļa iekasēšanu un izlietošanu. Valstij ir VID, kas to var veikt. Kāpēc to dara privāta iestāde?

  Pieļauju, ka naudas izlietošana ir tik pat apšaubāma, kā naudas iekasēšana. Jo, visi autori šo naudu neiegūst, bet tikai biedri.

  Mans uzskats ir, ka šādam nodoklim nav jāeksistē. Ja cilvēki nodarbojas ar pirātismu, tad tie ir jāķer rokā un jāpierāda. Nevar visus uzskatīt par vainīgiem.

  Bet pie pirātisma nav tikai lietotāji vainīgi, bet arī mūzikas un kino industrijas pārstāviji. Manā uzverē kopaktdiski ir morāli novecojis un neērts datu nesējs, es tos nelietoju. Man ir ērtāk atskaņot un glabāt multimēdiju materiālus elektroniskā veidā uz datora. Vai vēl ērtāk būtu, ja tie glabātos centrālā datubāzā, kur tiem var piekļūt pa internetu ar derīgu paroli. Tad lūdzu par katru atskaņošanu godīgi noņemiet no mana banka konta vajadzīgo naudas summiņu.

  Atbildēt
 58. normunds

  ir pilnīgi debīli iekasēt kaut kādu mistisku nodokli par datu nesējiem tikai tāpēc vien, ka viņus varētu izmantot, lai nelegāli pavairotu mūziku, filmas, vai programmatūru

  Starp citu, šis apgalvojums ir nepareizs. Šis nodoklis ir domāts lai tu varētu iecept cd-r vai dvd-r ripulī ar autortiesībām aizsargātu materiālu. Ja esi pamanījis, tad uz jebkura cd vai dvd ir teksts [citēju no atmiņas] renting, copying, leasing bla-bla-bla is not allowed. Tad lūk, tu nopērkot cd-r drīksti šo cd pārkopēt legāli. Tiesa, ja tu iedomājies, ka ierakstot internetā salasītu [nevis doremi nopirktu] muzonu iekš šāda cd tu tādējādi legalizē savus mp3 failus, man tevi jāapbēdina, tā notiekti nav.

  Bet ja šo mūziku varētu nopirkt normālā interneta portālā, pa vienai dziesmai, kur katrai dziesmai varētu noklausīties demo

  imo šīs opcijas tev nav liegtas nevienā interneta veikalā. Tiesa cena ir tāda kāda tā ir un tai ir mazs sakars ar pašreizējo vārīšanos par akka-laa.

  Janka neesi slinks un piezvani pats. Es neesmu uzziņu birojs un atkārtošu tev [un coolynx] – es nestrādāju akka-laa, man ar viņiem nav nekāda sakara.

  Atbildēt
 59. BlackHalt

  normunds: Šis nodoklis ir domāts lai tu varētu iecept cd-r vai dvd-r ripulī ar autortiesībām aizsargātu materiālu. Ja esi pamanījis, tad uz jebkura cd vai dvd ir teksts [citēju no atmiņas] renting, copying, leasing bla-bla-bla is not allowed.

  Pilnīgs bulšits jebkurā teikumā.

  Atbildēt
 60. normunds

  Pilnīgs bulšits jebkurā teikumā

  Atliek tikai secināt ka tu neesi nekad redzējis oriģinālu cd vai dvd. Ar ko arī tevi apsveicu.

  Atbildēt
 61. Poasis

  Ja pienāks brīdis, ka kādu saņorēs par torentu kačāšanu, droši varēsim teikt, ka mēs jau esam samaksājuši par to visu, pērkot diskus utt 🙂
  Principā jau to var teikt arī tagad, jo visa info ir uz cietā, bet par to nodoklis ir samaksāts 🙂

  Atbildēt
 62. Ideja

  Nu kā var nesaprast to, ka man NAV jāmaksā par to, ko nelietoju, respektīvi to “mūziķu” u.c. sūdus!
  Iesaku kantori slēgt, lai glupas domas nelien ārā uz likuma papīra!

  Atbildēt
 63. Surr

  Normundam
  Starp citu, šis apgalvojums ir nepareizs. Šis nodoklis ir domāts lai tu varētu iecept cd-r vai dvd-r ripulī ar autortiesībām aizsargātu materiālu. Ja esi pamanījis, tad uz jebkura cd vai dvd ir teksts [citēju no atmiņas] renting, copying, leasing bla-bla-bla is not allowed

  Redzi, kad es pērku flešatmiņu vai mobilo telefonu, vai to pašu nelaimīgo dvd ripuli, man nav ne mazākās vēlmes tajā cept iekšā ar autortiesībām aizsargātu materiālu. nahu*am man ir jāmaksā nodoklis?

  Ja mēs uztveram katru datu nesēju kā potenciālo autortiesību pārkāpuma objektu – laiks pieņemt stingrāku likumdošanu sakarā ar datu nesēju apriti. Piemēram, varētu piemēram matricas un cietos diskus izplatīt līdzīgi recepšu zālēm – piemēram, lai iegādātos 10 matricas, jāiesniedz attiecīgi dokumenti komisijai, kas lems, vai potenciālais pircējs ir tiesīgs tās iegādāties, vai viņa pagātnē nav kādi noziegumi, pārkāpumi, saistīti ar autortiesību pārkāpumiem.

  Un nedirs te par demagoģija. Demagoģija ir aplikt ar autortiesību nodokli piemēram, SCSI cieto disku, pieņemot, ka kautkāds idiots varētu iedomāties izmantot to audiomateriālu glabāšanai.

  Atbildēt
 64. BlackHalt

  normunds, esmu redzējis un man ir, bet tavs teksts (cenšanās kādus nodomus realizēt ar krāpšanu, melīgiem solījumiem, glaimiem un faktu sagrozīšanu) ir pilnīgs bezsakars.
  Ne tur tā ir rakstīts, ne tā domāts, ne tas nodoklis tam domāts, ne teksts tam domāts, ne…

  Laikam kalnos pārāk maz skābekļa.
  Smadzenēm vajag daudz skābekļa!

  Starp citu tiesās tu arī ar šitādu bulšitu cauri neizbrauktu.

  Atbildēt
 65. ggg

  Normundam taisnība, ka šis nodoklis paredzēts, lai varētu šamajos mēdijos iekopēt legāli iegādāta CD, DVD utt. kopiju nevis nopiratētas lietas. Bet tas jau nekādi nepadara šo nodokli godīgāku. Darbavietā es 100% gadījumu uz CD un DVD nekopēju nekādu ar autortiesībām pasargātu figņu, mājās vienreiz esmu izmantojis CD nodoklī paredzētajiem mērķiem – uztaisīju pasaku audio CD kopiju kad oriģināls sāka nelasīties 🙂
  Par ko maksāt ?

  Atbildēt
 66. to normunds

  Diemzhel nav bullshits, vaardi “ir domaats” jau vien nozimee, ka tu esi noziezdznieks peerkot neseeju.. Un ja es rakstu SAVUS materialus, kapec man arii jamaksaa?

  OK, ir teoretiska iespeja iet un raadiit savu disku saturu un kasiit tos santimus atpakalj, bet to ne vienmer var vai ir finansiala jega dariit. Nu un rezultataa summajis jau savaacaas smuka summa…

  Atbildēt
 67. human

  Normund, izskatās, ka Tu vienkārši esi vai nu šīs “slepenās brālības” biedrs vai kāda citādi ieinteresētā persona, kas tik dedzīgi, pretēji jebkādai loģikai mēģina atspēkot šī likumprojekta un nodokļa pamatotību. Pretējā gadījumā Tev jau būtu “aizgājis” līdz smadzenēm, ka ir nepamatoti pieprasīt maksāt kaut kādu mistisku nodokli par kaut kādām mistiskām iespējām kopēt kaut kādu mistisku autoru kaut kādus mistiskus darbus. Tad

  Kāpēc, piemēram, man būtu jāmaksā nodoklis par sava servera cieto disku, ja uz šī diska stāv tikai atvērtā koda programmatūra? Kāds tur sakars ar autoratlīdzību kaut kādiem mūziķiem? Ne jau visi datu nesēji tiek izmantoti, lai uz tiem glabātu kaut kādu mistisko mūziķu audio failus

  Atbildēt
 68. wiii

  vajadzēja viņiem uzreiz uzlikt santīmu lielu nodokli par katru digitālās informācijas megabaitu, vienalga kas ar to tiek darīts, jo potenciāli tas var būt kaut kas nelegāls. tad nebūtu iemesla tagad kasīties par visādām muļķīgām autortiesībām. i normunds maksātu, i visi pārējie – nu paradīze zemes virsū

  Atbildēt
 69. normunds

  Normund, izskatās, ka Tu vienkārši esi vai nu šīs “slepenās brālības” biedrs vai kāda citādi ieinteresētā persona, kas tik dedzīgi, pretēji jebkādai loģikai mēģina atspēkot šī likumprojekta un nodokļa pamatotību.

  Ineresanti, vai tu pats saprati ko uzrakstīji? Pārlasi lūdzu vēlreiz, lai nesanāk dumji 🙂

  Bez tam šī diskusija pierāda to, ka liela daļa cilvēku lasa tikai tikai to ko grib izlasīt. Es neatminos šajā diskusijā [nu labi, bija viena vispārīga frāze par to, ja akka iekasēs vairāk naudas, vairāk tiks autoriem, vainīgs] pateicis, ka es atbalstu šo nodokli 😉 Bet nekas, turpiniet cepties un nākamreiz diskusijas lasiet uzmanīgāk.

  Atbildēt
 70. Artis

  Man ir ļoti vienkāršs risinājums. vismaz ar rakstāmajiem CD un DVD diskiem.
  Pēc diska ierakstīsānas utt, kad disks ir kļuvis nevajadzīgs, mēs tos varam nest pie AKALAA un nodot. Un ja diskaa nav akalaa biedru audio vai video ieraxti, šī te iestāde mums samaksā atpakaļ šo te nodokli. apmēram trīskāršā apmērā, jo nodokli ir veidots, lai visiem biedriem apmēram sanāktu pietiekami daudz $$ (šobrīd es diskus salaužu un iemetu miskastē, bet ja par tiem dotu naudu, tad iespējams ka kāds tā nedarītu.)
  Šī brīža galvenā problēmā ir ka AKALAA var darīt ko grib, bet nenes par to atbildību. Ja viņiem būtu jāatbild par neadekvāti iekasētiem nodokļiem, varbūt viņi censtos savādākiem veidiem cīnīties pret šlāgera pirātismu latvijā.

  Atbildēt
 71. x-f

  Es pērku AudioCD. Ir mūziķi, kurus cienu un kuru CD gribu savā īpašumā.
  Pēc tam šos CD es pārveidoju par mp3, jo mūziku klausos kompī un aipodā.
  Esmu slikts cilvēks. 🙁

  clx, kad ieliksi aptauju, es par to nobalsošu ar “es ietu piketēt pie..”
  Kāpēc mani pēc noklusējuma uzskata par vainīgu, ja es pērku SD karti savam fotoaparātam?
  Man viens draugs pa brīvajiem brīžiem rada mūziku. Tīrs hobijs. Es to, savukārt, ar viņa atļauju popularizēju, ik pa laikam ierakstot kompaktdiskos un dāvinot apkārtējiem. Par to reāli samaksājot citiem autoriem. Wtf?

  Normunda diskutēšanas spējas, noliekot citus, piesienoties vārdiem un maļot vienu un to pašu, var ievērot arī citās vietās internetos. Ar laiku pierod un vairs nepievērš uzmanību. 😉

  Atbildēt
 72. human

  Normund, pēdējā atbilde Tev šodien, jo man vairs nebūs laika nodarboties ar muļķu pārskološanu 😀

  Tātad – pēc Tavas un AKKA/LAA loģikas sanāk, ka nākamais solis būs ieviest papildus nodokli arī par interneta izmantošanu, jo – lūk – varbūt es legālo failu kopijas esmu izdomājis turēt Google, Apple vai kādas citas kompānijas piedāvātā tīmekļa datu glabātuvē kaut kur antarktīdā. Ko tad? Ieviesīsim nodokli interneta izmantošanai? Un kā ir ar mūziku, ko es lejupielādēju no iTunes? Kāpēc par to man vēl būtu jāmaksā papildus nodoklis. Par tiesībām šo mūziku pavairot es jau samaksāju viņu pērkot.

  Un Tu vēljoprojām neatbildēji uz jautājumu, kāpēc man būtu jāmaksā nodoklis par, piemēram, servera cietajiem diskiem, uz kuriem stāv GNU/Linux softs, kuram ir maz saistības ar autoratlīdzību tādā veidā, kā to izproti Tu un AKKA/LAA.

  Nobeigumā – visiem jauku nedēļas nogali un novēlu mazāk cilvēkiem būt tika aprobežotiem savā domāšanā, ka slepenās brālības biedram Normundam.

  Normund, necepies, gan jau arī Tu kādu dienu sapratīsi, par ko mēs te visi runājam

  Atbildēt
 73. Anonīms

  japets:

  A, ir kāds nodoklis, likums (par daudz pateicu), kas padara nokačātās (nozagtās) lietas par legālām?

  Šeit es tieši redzu apkārtceļu ar `pazaudēto`, `nozagto` disku un rezerves kopiju.

  Atbildēt
 74. atis

  eu eu, a kāpēc uz xD nav nodokļa, bet uz CompactFlash būs? Arī tas tiek lietots tikai fototehnikai..

  Un kas tur tas par murgu “visu veidu iekārtas kurām iebūvēta zibatmiņa”. Zibatmiņa jeb precīzāk EEPROM ir jebkurā mirkoprocesorā, tātad maksājam par veļasmašīnu, putekļusūcēju, mājas elektronisko atslēgu, un arī +3 lati par e-biļetēm

  Atbildēt
 75. Shadowbird

  normund, tu arī ne ar vienu vārdu neesi pateicis, ka neatbalstītu nodokli. Rodas iespaids, ka tev liekas, ka tas ir OK, lai gan pamatot īsti nevari savādāk kā vien “lielāka peļņa AKKA/LAA – lielāka peļņa autoriem”. Tad sanāk, ka autoru atlīdzība ir atkarīga ne tikai no AKKA/LAA izvēlētiem/sastādītiem topiem, bet arī vienkārši no tā, cik ir kopējā katlā? Tipa komunisms, kur jāmaksā visiem (t.sk. tiem, kam ar to nav pilnīgi nekāda sakara), un priviliģēta komiteja izlemj, cik kuram tiks?

  Atbildēt
 76. JustMe

  par fotoaparātu (t.sk. mob. telefonu ar iebūvētām kamerām) aplikšanu ar nodokli, par 100% liekrītu La-KaKai!! tagad sanāk, ka katrs, bļin, var iet un fotografēt piem. arhitektūras pieminekļus (un pēc tam tīxmināties, neatrodoties tam blakus), pašam arhitektam (tb. darba autoram) NEKO par to NEMAKSĀJOT!!! :O
  TĀ NEDRĪXT!!!
  abet vot turpmāk nodoklis tix ‘profesionāli’ sadalīts starp autoriem (arhitektiem(?)), ņemot vērā darba (celtnes(?)) popularitāti (fotografētāju vidū(?))…. un autora dzīves izbeigšanās gadījumā aizies cēliem mērķiem: La-KaKas organizatoru labklājības (un bezvērtīgās dzīves) veicināšanai!

  La Viva La-KaKa!!!

  Atbildēt
 77. normunds

  Rodas iespaids

  Es nekādā ziņā nejūtos vainīgs par to kāds iespaids tev vai kādam citam rodas interpetējot manis rakstīto, bet paldies, man patika manis ieskaitīšana slepenā biedrībā 🙂

  Atbildēt
 78. BlackHalt

  Es te tā padomāju un izdomāju, ka vispār var vērsties policijā ar iesniegumu par krāpšanas mēģinājumu.
  Aizdomās turamie būtu AKKA/LAA darboņi.

  Es apsolos uzrakstīt iesniegumu (kaut vai bezjēdzīgu), ja būs kādi 10 atbalstītāji (jāparakstas būs).

  Atbildēt
 79. BlackHalt

  Ja viņi atteiksies ierosināt krimināllietu, tad lai tā ir,
  bet es te saskatu grandiozu krāpšanas mēģinājumu no AKKA/LAA un tai tuvu stāvošo personu puses.

  Protams arī korupcija, bet primārais iesniegums varētu būt par krāpšanas mēģinājumu.
  177.pants.

  Atbildēt
 80. BlackHalt

  Es domāju, ka nevajag tos darboņus pacelt līdz Satversmes Tiesai.
  Vajag sākt ar to līmeni, kas viņi ir.

  Vienkāršs iesniegums policijā un tad jau redzēs.
  Likums visiem viens. Un ja kādi darboņi mēģina masveidā apkrāpt vairākus tūkstošus cilvēku, tad tas ir kriminālpārkāpums.

  Atbildēt
 81. ivanZ

  Pievienošu savu parakstu BH ierosinājumam!

  Vienīgi, jāsagaida, vai šis likumprojekts vispār tiks izbīdīts caur kaut vienu komisiju.

  Atbildēt
 82. BlackHalt

  ivanZ, jā.
  Tur gan vajadzētu cilvēkus, kas izzina, uzkrāj informāciju – kas, kad, kur.

  Vajadzētu arī kādu pieredzējušu juristu (lojālu), kas to visu noformēs atbilstoši likumdošanai.

  Bez tam ir vajadzīgi makten daudz pierādījumi, kas pierāda, ka, kā šitie darboņi ir darbojušies savu mērķu sasniegšanai.

  Bez tam ir jāmēģina pierādīt, ka darboņu mērkis ir bijis iedzīvoties uz citu rēķina.

  Atbildēt
 83. ThA-B

  Vispā tas viss pavelk uz referendumu 😀 Un pirmo reizi pa ilgiem lāgiem – tiešām pamatotu, jēdzīgu un atbalstāmu 😀 Okei, tauta nedrīkst referendumot par nodokļiem, bet par nodevām likmēm, manuprāt drīkst gan.

  Atbildēt
 84. JustMe

  heh… iemetīš’ ka es vēl kapeiciņu:
  ja jau La-KaKa liek nodokli uz mob.tel. 3 LVL (uz gabalu(?)), tad, ņemot vērā to, ka malaceņņix maxā ~5 LVL… tad, ņemot vērā uzcenojumu, vajadzētu (maliex) nivelēt to arī uz pārējiem… tb.: DAJOŠ +40% PIE VISĀM ELEKTROPRECĒM!!!! 😀

  /me malacs 😉

  Atbildēt
 85. normunds

  normund, tu arī ne ar vienu vārdu neesi pateicis, ka neatbalstītu nodokli.

  Ja tu uzmanīgi lasīji, es neesmu teicis, ka atbalstu [ak dies, nu tikai nesāciet slienāties gar to vienu teikumu augstāk, es jau atvainojos]. Bet ir fascinējoši noskatīties cik daudziem cilvēkiem piemīt maģiskas spējas lasīt to ko grib izlasīt nevis to kas ir uzrakstīts.

  Atbildēt
 86. BlackHalt

  Pagaidām, kamēr nav nekāda organizatoru grupa visus juridiskos tekstus, pierādījumus, etc varat grūst uz šo(manu) e-pastu:
  http://blogtop.lv/gmail.png

  Atbildēt
 87. hellfsh

  Normund: ej sēdi savā lapā un beidz fleimot! Tie pāris fakti, ar kuriem tu operē katrā populārākā weblapā, jau sevi ir izsmēluši. Ja vēlies ko mainīt valstī, kļūsti par diktatoru-demagogu. Visiem būs tevī jāklausās.

  Savukārt par tēmu: kopš ieviesa nodokli, pats esmu nopircis tikai 2 burciņas matricu. Tātad vairāki gadi jau pagājuši.

  Atbildēt
 88. LongT

  Sorry par vienkāršu – ctrlc, ctrl-v 🙂

  Первый гражданский Сенат Федерального Верховного суда Германии в своем давно ожидаемом решение (I ZR 18/06) решил, что владельцы ПК не должны делать регулярные отчисления владельцам авторских прав. Суд посчитал, что сегодня ПК не предназначены для изготовления копий. Нельзя “ни с помощью одного компьютера, ни при привлечении дополнительных приборов произвести фотомеханическое копирование по аналогии с фотокопировальными приборами”. Поэтому истец – объединение VG Wort – не может требовать оплату за частные копии. Таким образом, Верховный суд отменил два предыдущих решения нижестоящих судов, принятые в пользу истца, и решил в пользу обвиняемого – производителя компьютеров фирмы Fujitsu-Siemens.

  При этом Верховный суд не исключает, что с помощью ПК можно изготавливать копии. Но при этом речь идет о процессе, аналогичном изготовлению копий печатной продукции, и только за эти копии можно требовать денежного возмещения. Если компьютер используется совместно со сканнером и принтером, создание положенных к оплате копий становится возможным. Однако отчисления могут быть получены только с двух последних приборов, целью которых и есть – “создание копий”. По этому поводу существуют решения суда и разработаны специальные нормы.

  Необоснованным, по мнению суда, является расширение области применения этих норм на компьютеры, иначе производители, импортеры, продавцы и покупатели должны были бы делать отчисления за устройства, в гораздо меньшей степени подходящие для копирования, чем те, для которых эти нормы были разработаны.

  Судьи оставили открытым вопрос о том, что изменится при вступлении в силу новых законов по защите авторских прав в начале следующего года. Согласно второй части реформы этих законов право на отчисления распространяется на все типы устройств, которые применяются при копировании. Это означает, что спор об отчислениях за приватные копии будет продолжен.

  Atbildēt
 89. Atbalss: micrec, doremi, lampa nabagu apartamenti, mītnes « BlackHalt

 90. Tower_9

  Itka jav tas summas nav nemaz tik lielas, bet kopuma parits atkal tiktu pie svaiga mersha…nja…nepietiek, ka matricu bizness tika iznicinaats, tga grib visu IT nogremdet…bet tas tachu SUPER! viena jauka bridi visi uzliks mixto uz IT precem latvija un tad latvija vares pazaudet netikai datu neseju nodokljus, bet bonusa nodokljus no firmam, kas tirgo IT tehniku, jo bankrotes.

  Atbildēt
 91. uz piketu

  Turpinājumā – aplikt 5. kat. interneta kabeli ar nodokli 0,1 lati par katru metru un katru portatīvā datora ar WLAN īpašnieku ar nodokli 0,2 lati par katru kubikmetru izmantotā gaisa līdz interneta pieejas punktam.

  Atbildēt
 92. 22

  Nu jā! G. Račs vēl kāsīs naudu un liks sev kabatā! Vai nepietiek ar to, ka šis cilvēks ir sevi reģistrējis

  autortiesību aģentūrā arī kā: “Nezināms Autors”? Respektīvi- katru reizi kā skan dziema, kurai autors ir nezināms,

  nauda tiek ieskaitīta šakāļa G. Srača personīgajā kontā! Visu cieņu!

  Atbildēt
 93. hmm

  Vispaar, neseeja atliidziiba ir valsts atbalstiits rekets.

  Tai pashaa autortiesiibu likumaa vaidzeej iestraadaat ka autors nedrikst liegt privaataam vajadzibaam bezatlidzibas veikt reprodukciju (1 kopijas izveidi, neatkariigi no neseeja) taadaa gadijumaa, ja shis autora objekts ir iegadaats legaali. Ja autors vai organizaacija liedz shadu iespeeju, tad shai organizaacijai ir janodroshina shii autora darba pieejamiibu uz visiem iespeejamiem neseejiem, formaatiem, kaa arii konkreetaa neseja 100% funkcionalitaati liidz autoriibas terminja beigaam. Ja nesejs sabojaajas liidz autoriibas beigaam autoram vai tas parstavoshai organizaacijai ir jaatmaksaa radushies materialie un moraalie zaudeejumi.

  Atbildēt
 94. uz piketu

  HDD (cietā diska) un RAM nodoklis tiks datorvīrusu autoriem. Turpmāk katram datorlietotājam katru mēnesi Akai-kakai jāiesniedz atskaite par “iegūtajiem” un “izmantotajiem” datorvīrusiem. Nelicencētu datorvīrusu uzglabāšana datorā tiks sodīta.

  Atbildēt
 95. ...

  Moš sametamies un aizlaužamies līdz GodmaņPapum? Viņš tāds lāga vecis, galvenais lai iedziļinātos problēmas būtībā un ja viņš nava saistīts ar tiem liekēžiem, tad varētu palīdzēt šo barotavu nolikvidēt, vismaz vienu labu darbu būs izdarījis savā valdīšanas laikā, par ko ilgi viņu vēl pieminēs ar labu vārdu!

  Atbildēt
 96. ...

  Par videokamerām gan stulbums – nešķirojot iemests vienā katlā, lai tiem dumiķiem būtu vieglāk iekassēt! Civilizētā jEvropā sastopams – apliek ar papildus nodokli VideoKameras _ar_digitaalo_ieeju_, bet leetie vai analogjiskie modelji bez taas – bez nodokļa! Ar kameru bez ieejas pārkāpt autortiesības var vienīgi pārfilmējot KīnoTeātrī! Tātad uzrādot kvīti par nodokļa nomaksu – drīkst filmēt kīnoteātros!???

  Atbildēt
 97. rags

  /sarkasms=on

  Iesaku ieviest vēl vienu nodokli – mūzikas instrumentu nodokli. Kā mēs varam zināt vai uz instrumentiem netiek spēlētas ar autortiesībām aizsargātas dziesmas? Stīgām arī nodokli vajag, kā arī visai mūzikas radīšanas un atskaņošanas aparatūrai.

  /sarkasms=off

  Atbildēt
 98. holod7

  Normunds rakstīja:” Šis nodoklis ir domāts lai tu varētu iecept cd-r vai dvd-r ripulī ar autortiesībām aizsargātu materiālu.”Es Tevi nesaprotu-ja nav šāda nodokļa,mums,cd-r vai dvd-r ripulī nav iespējams ierakstīt ar autortiesībām aizsargātu materiālu?
  Bet man personīgi nav vajadzības kaut ko “iecept”,es CD un DVD matricas izmantoju personīgu datu arhivēšanai.
  Es neredzu iemeslu,KĀPĒC man būtu JĀMAKSĀ PAR PAKALPOJUMU,KURU NEIZMANTOJU UN NEIZMANTOŠU?

  Atbildēt
 99. Anonymous Coward

  domaaju vajadzeetu masiivi sarakstiit kaukaadus debiaanus un visaadus citur free shitus un massveidaa iet naudu pieprasiit back.

  Atbildēt
 100. Reinis

  Un atkal tas pats…
  Kārtējā “aģentūra”, kuras misija ir taisīt biznesu uz nodokļu maksātāju rēķia ;(
  Kārtējais nekompetento/neizglītoto pamuļķu bariņš kuri pieņem lēmumus vienīgi izejot no savām interesēm. Un kāds tur brīnums, ka šamie nav spējīgi paskatīties plašāk un redzēt, kas no viņu lobētajiem lēmumiem izriet vienā vai otrā industrijā kopumā.
  Bet nu kājas jau aug no tiem, kas šo aģentūru veido un politiski atbalsta, tā kā man šis ir kārtējais motivators aiziet uz vēlēšanām un nobalsot PRET tiem, kas šādas aģentūras ir lielā skaitā saveidojuši un atbalstījuši 😉

  Atbildēt
 101. Atbalss: Podkāstā Артемий Троицкий par autortiesībām un parazītiem | Pods.lv

 102. Artis

  Bet visa shitaa aplikšana nozīme, ka tagad attiecīgajās ierīcēs varēs droši uzglabāt MP3 failus un tas būs legāli? Ja šis nodoklis padara “legālu” pirātismu, tad manispēc šīs ierīces var būt apliktas ar nodikli.

  Atbildēt
 103. jareks

  man ir jautājums, varbūt kāds zin atbildi.

  Biju kādu gadu atpakaļ nopircis 3×50 gab matricas. noliku garāžā uz palodzes un aizmirsu.. vakar tīrot garāžu atradu, viņas protams jau bija saulē sadzeltējušas un īsti nerakstijās nekas viņās, tātad man ir 150gab matricas kurās neko nevar ierakstīt. Matricas par kurām esmu samaksājis nodokli. jautājums vienkāršs, vai varu atgūt atpakaļ naudu par samaksāto nodokli?

  Atbildēt
 104. Anonymous Coward

  shaubos, bet es labpraat meeginaatu. man te kaadas 100 aadas ar visaadiem dazhaadiem linux distribiem. arii daudz cita fignja iededzinaata. nebuutu slikti pamegjinaat. 1/2dienaam nodokli atsist nebuutu slikti.

  Atbildēt
 105. normunds

  Bet visa shitaa aplikšana nozīme, ka tagad attiecīgajās ierīcēs varēs droši uzglabāt MP3 failus un tas būs legāli?

  Arti, nu neesi tik slinks un izlasi diskusiju, te trīs cilvēki teica, ka šī nodokļa nomaksa nelegalizē zagtus failus.

  Atbildēt
 106. matiss

  Šitas ir varens gājiens. Man ir jāmaksā ieraxtu kompānijām par to, ka es varētu uz sava diska raxtīt viņu izdotu mūziku. Gaidu, kad ies vaļa tā protesta akcija. būšu tur!

  ātri jāsapērkas stīgas gičai kamēr nav uzlikts nodoklis par to ka es varbūt varētu uz viņām spēlēt kādu mic rec izdotu dziesmu

  Atbildēt
 107. veerotaajs

  Tiešām buļļa mēsli, Normunds tā arī neko sakarīgu nav paskaidrojis, kā jau visa mūsu valdība.
  Izstāsti man, lūdzu Normund, kāpēc CooLynX arī nevarētu mēģināt pakampt kādu sanču no katra datu nesēja, jo arī šo rakstu ir iespējams ierakstīt diskā bez viņa atļaujas?

  Atbildēt
 108. atis

  Tad kāds varbūt var pieteikt piketu? Es labprāt aizietu, vēl kolēģus no darba paņemtu līdzi.. Domāju ka ja sakarīgā laikā šito noorganizē (teiksim ap 18:30), puse IT cilvēku aizietu.. Pie viena panestos vairāk pīles presē, vismaz kāds ieklausītos..

  Atbildēt
 109. Grrr

  Ar AKKA/LAA ir interesantas divas lietas:

  pirmā: viņi vienpersoniski nosaka daudzas no summām, kuras pēc tam tiek izmantotas. Es nezinu par šo konkrēto datu nesēja nodokli, bet, piemēram, cik maksā bibliotēkai(!) izlikt internetā ar autortiesībām aizsargātu materiālu – to viņi vienkārši “izdomā”, visādā ziņā nekādus aprēķinus par to, “kāpēc summa X” nedod.

  otrā: vai nav tā, kā raksta nuclearsecrets savāj blogā? kā tur ir ar tiem bāreņdarbiem un kur tā nauda paliek?

  http://nuclearsecrets.wordpress.com/2008/02/04/dzejnieka-caka-mazberni/

  Atbildēt
 110. holod7

  veerotaajs: -am atceries ka Normunds šeit meklē tikai stila vai drukas kļūdas,viņš neatbild uz konkrētiem patērētāja jautājumiem,uz jautājumiem uz kuriem neviens sakarīgs cilvēks nevar normālu atbildi dot!
  Varu atkārtot jautājumu – KĀPĒC MAN JĀMAKSĀ PAR PAKALPOJUMU KURU NEESMU SAŅĒMIS UN NETAISOS ARĪ VIŅU IZMANTOT! Citāts no Normunda “Šis nodoklis ir domāts lai tu varētu iecept cd-r vai dvd-r ripulī ar autortiesībām aizsargātu materiālu.”

  Atbildēt
 111. rudevite

  Var būt varētu ieteikt sākt strādāt pie likumprojekta vientuļo sieviešu pabalstam, kuras dzemdējušas ārlaulībā. Vienkārši no visiem pilngadīgajiem vīriešiem nodokļa veidā atskaitīt no algas konkrētu summu,kuru jaunizveidotā vientuļo māmiņu biedrība sadalītu savām biedrenēm! Protams ka lai procesu vienkāršotu un arī ieņēmumi būtu lielāki,netiktu ņemtas vērā nekādas izziņas par “iedzimtu nespēju”,nedz līdzētu precēto sieviešu protesti “manējais tikai mani ….”,visi lai maksā!

  Atbildēt
 112. normunds

  holod7, tev neviens nav liedzis doties uz akka-laa un paprasīt atpakaļ savu naudu uzrādot diskus kuros ir tevis pašrocīgi ierakstīta ar autortiesībām neaizsargāta informācija. Es tikai baidos, ka viņu un tava izpratne par to kas tiek un kas netiek aizsargāts ar autortiesībām var atšķirties.

  Ak jā un vēlreiz, es neesmu izziņu birojs, ja kādam ir ļoti sasāpējuši jautājumi, var piezvanīt akka-laa un tos noskaidrot. Es ceru, ka akka-laa cilvēki zinās atbildēt uz konkrētiem jautājumiem par to ko īsti viņi dara un kur paliek jūsu sūri grūti pelnītā nauda.

  Normunds tā arī neko sakarīgu nav paskaidrojis

  Es baidos, ka citāti no autortiesību likuma, lai arī cik tie būtu informatīvi, nevienam te pa īstam nav vajadzīgi. Pietiks ar to ka daļa diskutētāju pēc vairākkārtīga paskaidrojuma, ka akka-laa nav ne valsts aģentūra, ne privāta sia, to joprojām par tādu uzskata.

  Atbildēt
 113. Reinis

  “akka-laa nav ne valsts aģentūra, ne privāta sia” – pilnīgi piekrītu; precīzāk laikam būtu burlaku kantoris vai kautkā tamlīdzīgi 😉

  Atbildēt
 114. Atbalss: Amerikā nepalielina nodevu uz mūziku | Pods.lv

 115. Grrr

  normund, nav jau nemaz tik elementāri saprast, kas tad īsti ir AKKA/LAA, ja skatāmies viņu mājas lapā, kas ir … teiksim tā – aizdomīga vienkārši.

  Atbildēt
 116. Aigars Mahinovs

  Nodoklis tiek iekasēts neparko – iegādājoties CD matricu un nomaksājot šo nodokli patērētājam nekādas tiesības ierakstīt tajā ar autortiesībām aizsargātu materialu nerodas, jo tas nekur likuma nav paredzets. Turklāt jebkuram patērētājam jau ir tiesības kopēt jebkādu informāciju starp dažādiem saviem datu nesējiem, ja tas ir nepieciešams šīs informācijas izantošanai – te darbojas fair use un first copy principi. Līdz ar to pati šī nodokļa būtība ir absolūti nepamatota.

  Taču, to pieprasa ES direktīva, līdz ar to tāds nodoklis ir jāparedz, bet tas var būt arī 1 santīms par DVD matricu.

  Atbildēt
 117. normunds

  Turklāt jebkuram patērētājam jau ir tiesības kopēt jebkādu informāciju starp dažādiem saviem datu nesējiem, ja tas ir nepieciešams šīs informācijas izantošanai – te darbojas fair use un first copy principi.

  Fair use ir ASV tiesību termins. Ja tu vēlies tādu pielietot, tev ir jābrauc uz ASV, jo Latvijas jurisdikcija neparedz šādu tiesību terminu. Diemžēl.

  First copy ir kaut kādas pirmās nakts tiesības?

  Atbildēt
 118. normunds

  Turklāt jebkuram patērētājam jau ir tiesības kopēt jebkādu informāciju starp dažādiem saviem datu nesējiem, ja tas ir nepieciešams šīs informācijas izantošanai – te darbojas fair use un first copy principi.

  Dair use ir ASV tiesību termins. Es baidos, ka ir muļķīgi Latvijā atsaukties uz citas valsts likumiem. Tad nākošais būs katra autovadītāja maksimālā braukšanas ātruma interpretācija, jo Vācijā, redz, nav ātruma ieorbežojuma.

  First copy ir pirmās nakts tiesību paveids?

  Atbildēt
 119. atis

  Lūk arī konkrētā direktīva:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:LV:HTML

  (38) Dalībvalstīm būtu jāļauj reproducēšanas tiesību izņēmumu vai ierobežojumu paredzēšana attiecībā uz audio, vizuāla un audiovizuāla materiāla reproducēšanu dažos veidos personiskai lietošanai, paredzot taisnīgu atlīdzību. Tas var ietvert atlīdzības shēmu ieviešanu vai turpināšanu, lai kompensētu tiesību subjekta aizskārumu. Kaut arī minēto atlīdzības shēmu atšķirības ietekmē iekšējā tirgus funkcionēšanu, šīm atšķirībām attiecībā uz analogu privātu reproducēšanu nevajadzētu atstāt būtisku iespaidu uz informācijas sabiedrības attīstību. Paredzams, ka aizvien vairāk izplatīsies privātā digitālā kopēšana, un tai būs aizvien lielāka ekonomiska nozīme. Tāpēc būtu jāņem vērā atšķirības starp digitālu un analogu privātu kopēšanu, un dažos aspektos tās būtu jānodala.

  (39) Piemērojot izņēmumu vai ierobežojumu privātai kopēšanai, dalībvalstīm būtu jāņem vērā tehnoloģiskās un ekonomiskās attīstības tendences un jo īpaši attiecībā uz digitālo privāto kopēšanu un atlīdzības shēmām, ja ir pieejami efektīvi tehnoloģiski aizsardzības pasākumi. Minētajiem izņēmumiem vai ierobežojumiem nebūtu jārada šķēršļi tehnoloģisku pasākumu izmantošanai vai to piemērošanai noteikumu apiešanas gadījumā.

  Atbildēt
 120. holod7

  Normunds saka “Tad nākošais būs katra autovadītāja maksimālā braukšanas ātruma interpretācija, jo Vācijā, redz, nav ātruma ieorbežojuma.First copy ir pirmās nakts tiesību paveids? ” Vai Tu pats saproti ko raksti,aizej stūrī un nokaunies!

  Atbildēt
 121. Audiovizualais makslinieks

  normunds > vai tev AKKA KAKA makasa par shitadu di..rshanu?
  izskatas tu te esi vienigais sho kriminalnoziedznieku pakalas laiziitajs.
  Tev gribas makasat Paklonei&Co nepamatoti izkraptu naudu par fotoatminas karti? videokameru? CD? DVD? HDD? u.t.t????

  Paldies autoram “CooLynX” par rakstu un temas pacelshanu!
  Domaju vajadzeetu sho lietu zurnalistiem ieshkiebt lai aktualizee plashakai sabiedriibai gan TV gan Radio, un drukatajiem medijiem!
  – Buutu skaisti ja – Māris Zanders ala “Pans Kleksis” – radio SWH kaa dienas jautaajumu sho uzdotu, veel nenaaktu par skadi Bez Tabu un Panoraamai un citiem zinu dienestiem izzinot, tomeer shii mahinaacija skar gandriiz visu sabiedriibu.

  Atbildēt
 122. Anonymous Coward

  kr4 izraadaas man tajaa akaa/laa paziistams cilv stradaa. sanaaca parunaties pie vakara alus. algas tur taadas kaa blje kr4 shtuka un uz augshu. nav briinums, ka palielinaat maksu vajag. inflaacija!

  Atbildēt
 123. Anonymous Coward

  http://www.media.lv/kv200012/001222/10.htm << shis ar.

  Igaunijā no komercstacijām par autortiesību izmantošanu tiekot prasīti 0,5 procenti no kopējā naudas apgrozījuma, taču Latvijā ­ 10 procentu. “Nevis no peļņas, bet kopējā naudas apgrozījuma,” uzsvēra Akselrods. Viņš šādu summu neuzskata par normālu. Savukārt Laura Lazdāne apgalvoja, ka liepājniekiem nosūtīts līguma projekts, kurā par licenci prasīti 2­3 procenti no raidstacijas apgrozījuma.

  Atbildēt
 124. atis

  Blackhalt, par to kārtību es aptuveni zinu, nekas sarežģīts neizskatās.. Tik nav īstas saprašanas par pārvaldes sistēmu un pie kuras iestādes īsti ir jēga piketēt.. lai gan varētu gājienu noorganizēt – nesot kaudzi ar diskiem utt ar galamērķi – akas ofiss..

  Tik vēl viena problēma – nekādi nevaru saņemties aiziet uztaisīt pasi.. nozaga grieķijā, tagad esmu bezmazvai nelegāls 😀

  bet esmu gatavs gājējs

  Atbildēt
 125. normunds

  Tik nav īstas saprašanas par pārvaldes sistēmu un pie kuras iestādes īsti ir jēga piketēt.. l

  Šis nepavisam neizbrīna 🙂

  Atbildēt
 126. normunds

  Tik nav īstas saprašanas par pārvaldes sistēmu un pie kuras iestādes īsti ir jēga piketēt..

  Šis noteikti neizbrīna 😉

  Atbildēt
 127. Atbalss: AKKA/LAA darbiniekiem algās izmaksāja gandrīz 400 000 latu | Pods.lv

 128. Mr.Nee

  Es esmu par šādiem nodokļiem, ja viņus samaksājot es pretī saņemu to, ka visa mūzika man ierakstīšanai CD ir pieejama par brīvu. Es taču pērkot disku esmu apmaksājus autoratlīdzītu uz tādu mūzikas ilgumu, kāds ietilps CD?

  Atbildēt
 129. M

  Es domāju, ka AKKA/LAA vajag ieviest kārtīgu nodokli dzimšanai. Jo tiklīdz tu piedzimsti, tu kļūsti par potenciālu mūzikas pirātu. Vēl vairāk – tu kļūsti arī par potenciālu slepkavu u.tml., tāpēc profilaksei uzreis pēc dzimšanas vajadzētu dažus gadus arī cietumā atsēdēt.

  Atbildēt
 130. skorpions

  Tik daudz kas te saraxtiits nespeeju izlasiit, varbuut arii dubleeshos, bet jautaajums kaada velna peec man jaamaksaa par rezerves kopijaam, kuras taisu pats piekam par jau nomaksaatu licenci citam iestaadiijumam (microsoft) kuram es domaaju nahuj nevajag neko no nolaapiitaas akka laa! kaapeec man jaamaksaa santiki kautkaadiem pidariem kuri vispaar nav saistiiti ar materiaalu ko es ieraxtu matricaa?? paskaidrojiet man luudzu! es veel piekristu ja taas buutu audio matricas kautkaadas tur superiigaas, bet visparastaakie datu diski! Luudzu paskaidrojumu no akka laa! piekam jaa, jau gadu braucu uz lietuvu peec matricaam un juutos ieguveejs, paldies akka laa, jo man tas ir pie viena atpuutas brauciens un naudas ekonomija, kaa arii neatskaitu neko kretiinu kantorim 🙂

  Atbildēt
 131. holod7

  Mr.Nee: 2008.10.10 @ 11:27:01
  ————————————————————————
  Diemžēl Tev nav taisnība,tas nodoklis tikai atļauj Tev uztaisīt kopiju no orģināla diska (autortiesību aizsargāta)un izmantot savām vajadzībām!
  Tā kā datoru tirdzniecības “bums” vēl ilgi turpināsies,vari parēķināt cik četru cilvēku ģimene vidēji gadā ienesīs normundu,jāņu,pēteru kontos.
  Pārsvarā mobīlais telefons ir orientēts ekspluatēt līdz diviem gadiem(tikai nevajag diskusiju ka “manējais ir 8gadu vecs”,”es mainu katru mēnesi jaunu tel.”)tātad 4tel=12.-Ls,datoru iegādājoties cik var būt datu nesēji?-Pārītis cietie diski =6Ls,DVD rakstītājs,CD =2.Ls fotoaparātos izmantojam atmiņu kartes?! MAKSĀJAM!1.5Ls,”Fleškas izmantojam?1.5Ls Meitai vai dēlam klēpjdators? 3.-!Tagad saskaitam ciparus un pareizinam ar Latvijas ģimeņu skaitu
  Bet kā tad ar ar birojiem? Turīgākas kompānijas savus datorus atjaunina relatīvi īsākā laika periodā-tātad viņi maksā vēl vairāk par “ģimenēm”!

  Atbildēt
 132. Antons XIV

  4Ls par DVD?! WTF?! Pie tam, kur tad tā nauda aizies?! Latvijas izpildītājiem, ASV popgrupiņām?! BET ES TĀDU NEVELKU! Ko nu, sanāk, ka es savelku kādu vecu techno, ierakstu uz matricām un voila – autors kā neredz ne santīma no manis, tā neredz, jo nauda ta reāli netiek iedalīta tam, no kura novilku, līdz ar to, sanāk tāda kā nelegāla kukuļošana AKKAI-LĀ, lai šie no manis tikai atšūtos, nevis reāla kompensācija par autortiesībām pašiem autoriem, kurus velku. Šķiet, neesmu vienīgais, vairākumam ir tāpat. BANĀNI!

  Atbildēt
 133. Rolis

  Redzu 2 izejas:

  1) Nodibināt 10 Jaunas autortiesību organizācijas un pārdalīt iemaksas- kur ir teikts ka jābūt vienai ?
  Te vajag ap 100 Ls reģistrēšanu,+ pārvilināt visus Lv autorus, noslēgt līgumus ar ārvalstu organizācijām…
  Labs bizness….

  2) Visiem pieteikties par autoriem Kaka laka – Domāju tas ir visoptimālākais protests. Uztaisot foto bildi ar savu kaķi mēs kļūstam par autoru un varam prasīt autoratlīdzību no Kaka lakas…

  Atbildēt
 134. AMB

  Man liekas, ka visefektīvāk nolikt pie vietas kaku/laku varētu, ja izdotos caur Satversmes tiesu atcelt likumu, kas visus datu nesēju pircējus uzskata par zagļiem, vai vismaz ieviest labojumus, ka kakai/lakai jāatgriež ieturētais nodoklis ne tikai profesionālo lietotāju reģistrā esošiem lietotājiem (viņi gan liekas vairumniekiem vienkārši nemaksā), bet jebkuram, kurš uzrāda Latvijā pirktus datu nesējus ar saviem foto, backupiem utt. Un tad, pat ja niecīga daļa cilveku aizies pie kakas/lakas atprasīt kaut vai savus 10 santīmus atpakaļ (vēlams dauz cilvēku, bieži un pa mazām summām), tad administratīvās izmaksas kakai/lakai liks pārdomāt savu rīcību.

  Atbildēt
 135. Liāna

  Viss tas ir labi – Satversmes tiesa, patērētāju tiesību aizsardzība utt. Bet ja rakstīt kaut kādas sūdzības, pirmkārt jānodrošina sevi no jebkādām pārbaudēm, ko šī organizācija var ierosināt – tātad, jābūt ideālam patērētājam, un visas matricas ar nokačātām filmām un mūziku un cietus diskus kaut kur ir jāslēp, lai neatrod 😉

  Ja kāds grib aizstāvēt savas tiesības, tad jāizveido tēlu, ka pats arī ir likumpaklausīgs. Jo ļoti iespējams, ka kādam no gudriniekiem, kurš rakstīs visur sūdzības, pārbaudīs trafiku, noteikti atradīs kaut ko nelikumīgu un vēl pēc tam notiesās, lai “чтобы не выпендривались”.

  Katram solim jābūt apdomātam no visām pusēm un tikai tad ir iespējams kaut ko veiksmīgu panākt šajā cīņā. Laiks vēl ir.

  Atbildēt
 136. ThA-B

  Runājot par

  Cik miljonus zaudēja valsts līdz ar neieņemtiem nodokļiem, nevienu neinteresēja.

  Neliela atsauce uz 2005.gadu. LITTA savā atklātajā vēstulē minēja šādu lietu:

  Pašreizējais CD-R/CD-RW gada patēriņš Latvijā ir apmēram 8 400 000 gab. (vairumtirdzniecības ekspertu novērtējums). Autoratlīdzība tikai par šo vienu datu nesēju veidu ir: 8 400 000 x 0,11= Ls 924 000.

  Tā kā autoratlīdzība tika samazināta uz 0.10Ls, “iecerētajai” summai vajadzēja būt 0.84 miljoni latu.
  Un ko mēs redzam AKKA/LAA 2007.gada apskatā? 152648Ls. Piecarpusreiz mazāku summu. piecarpus reizes mazāku matricu apjomu. Rezultātā – nodokļos (UIN, PVN) pakāsts aptuveni divtik daudz, cik iekasēts 😀 (grāmatvedību mācijos pirms 10 gadiem – aplēse var mainīties, bet jebkurā gadienā – zaudējums lielāks nekā ieguvums).
  Vaikulis tagad varētu uztaisīt labu PiaRu Godmanim, lai tas nahrenizē visu šo pasākumu. Un kāds žurnālists varētu paprasīt arī Slakterim (precīzāk – kādam padomniekam, jo afaik Slakterim viedoklā pašam nav neparko) viedokli par šādas nodevas ietekmi uz budžetu.

  Atbildēt
 137. Atbalss: AKKA/LAA piemērots naudas sods 11 134 latu apmērā | Pods.lv

 138. Atbalss: Izdevīga nekompetence — dabas.untu.ms

 139. Atbalss: Parazīti tikuši līdz USB flash (zibatmiņām) kartēm | Pods.lv

Ieraksti komentāru

Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *