Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” – slogs interneta medijiem?

Pagājušajā nedēļā RAPLM (ministrija, kas pārņēma Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietas) publicēja grozījumus likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”. Ar pašiem grozījumiem var iepazīties Ministru Kabineta lapā.

Līdz šim internets netika uzskatīts par masu informācijas līdzekli un uz to neattiecās tie ierobežojumi, kas uz citiem medijiem. Lai gan interneta portālos publicētā informācija daudziem nepatika un tika ierosinātas lietas, tomēr daudzos gadījumos neko nevarēja izdarīt, jo no likuma puses portāli nav masu informācijas līdzekļi. Principā galvenais iemesls kāpēc veic šos grozījumus ir kā reizi tas, lai varētu paņemt pie dziesmas interneta portālus.

Likuma grozījumi gan ir izstrādāti diezgan pavirši – vai nu apzināti, vai arī neapzināti tie ir vispārīgi un tajos nav konkrēti nodefinēts, kas tad būs tas medijs.

Grozījumi likumā nosaka, ka par masu informācijas līdzekļiem turpmāk uzskatāmi arī elektroniskās informācijas līdzekļi ar reģistrētu vai brīvu lietotāju pieeju, kuri paredzēti informācijas izplatīšanai sabiedrībā, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu.

Iztirzāsim sīkāk.

Likuma grozījumu būtība it kā ir skaidra. Neliels izrāvums no anotācijas.

Normatīvā akta izdošanas mērķis ir noteikt to masu informācijas līdzekļu statusu, kuri pēc sava satura atbilst likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 1.panta pirmajā daļā norādītajiem masu informācijas līdzekļiem, taču ir paredzēti izplatīšanai sabiedrībā, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu, kā arī precizēt redaktora pienākumus un atbildību.
Normatīvais akts paredz:
1) noteikt, ka par masu informācijas līdzekļiem ir uzskatāmi arī elektroniskās informācijas līdzekļi (ar reģistrētu vai brīvu lietotāju pieeju), kuri ir paredzēti izplatīšanai sabiedrībā, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu, un pēc sava satura atbilst likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 1.panta pirmajā daļā norādītajiem masu informācijas līdzekļiem;
2) masu informācijas līdzekļa redaktoram (galvenajam redaktoram) pienākumu nekavējoties informēt tiesībsargājošās iestādes par nepublicējamās informācijas publicēšanu, ja to izdara personas, kurām masu informācijas līdzeklis ir nodrošinājis iespēju paust savus uzskatus, viedokļus vai izplatīt paziņojumus tiešsaistē, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu. Redaktors (galvenais redaktors) neatbild par nepublicējamās informācijas publicēšanu, ja to izdara personas, kurām masu informācijas līdzeklis ir nodrošinājis iespēju paust savus uzskatus, viedokļus vai izplatīt paziņojumus tiešsaistē, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu, un nav nekavējoties veicis darbības, lai likvidētu vai liegtu piekļuvi nepublicējamajai informācijai, tiklīdz ieguvis ziņas par šādas informācijas pieejamību masu informācijas līdzeklī.
Normatīvais akts nodrošinās to, ka par tiesiski nepieļaujamas informācijas izplatīšanu virtuālajā vidē tiks noteikta tāda pat atbildība, kāda normatīvajos aktos ir noteikta par tiesiski nepieļaujamas informācijas izplatīšanu masu informācijas līdzekļos.

Te ir paši grozījumi no Word dokumenta, lai tālu nebūtu jāmeklē.

Grozījumi likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

Izdarīt likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.; 2002, 2., 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
„Par masu informācijas līdzekļiem ir uzskatāmi arī elektroniskās informācijas līdzekļi (ar reģistrētu vai brīvu lietotāju pieeju), kuri ir paredzēti izplatīšanai sabiedrībā, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu, un pēc sava satura atbilst šī panta pirmajā daļā norādītajiem masu informācijas līdzekļiem.”;
uzskatīt panta līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

2. Papildināt 16.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
„Redaktoram (galvenajam redaktoram) ir pienākums nekavējoties informēt tiesībsargājošās iestādes par likuma 7.pantā noteiktās informācijas publicēšanu, ja to izdara personas, kurām masu informācijas līdzeklis ir nodrošinājis iespēju paust savus uzskatus, viedokļus vai izplatīt paziņojumus tiešsaistē, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu.
Redaktors (galvenais redaktors) neatbild par likuma 7.pantā noteiktās informācijas publicēšanu, ja to izdara personas, kurām masu informācijas līdzeklis ir nodrošinājis iespēju paust savus uzskatus, viedokļus vai izplatīt paziņojumus tiešsaistē, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu, un ir nekavējoties veicis darbības, lai likvidētu vai liegtu piekļuvi nepublicējamajai informācijai, tiklīdz ieguvis ziņas par šādas informācijas pieejamību masu informācijas līdzeklī.”

3. Papildināt 29.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:
„Masu informācijas līdzeklis, kas izplata informāciju, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu, neatbild par likuma 7.pantā noteiktās informācijas publicēšanu, ja to izdara personas, kurām masu informācijas līdzeklis ir nodrošinājis iespēju paust savus uzskatus, viedokļus vai izplatīt paziņojumus tiešsaistē, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu, un ir nekavējoties veicis darbības, lai likvidētu vai liegtu piekļuvi nepublicējamajai informācijai, tiklīdz ieguvis ziņas par šādas informācijas pieejamību masu informācijas līdzeklī.
Masu informācijas līdzeklim nav pienākuma pārraudzīt informāciju, ko izplata šī panta pirmajā daļā minētās personas, kā arī aktīvi meklēt faktus un apstākļus, kas norāda uz iespējamiem likuma pārkāpumiem šo personu izplatītajā informācijā.”

Parādās divas problēmas.

1. Pirmā problēma ir neprecīzi nodefinēts interneta medijs jeb tas vispār nav atrunāts.

Šobrīd likuma grozījumu variantā tas nav skaidri atrunāts un šajā redakcijā sanāk, ka pilnīgi jebkuram interneta projektam būs jāreģistrējas kā medijam.

Par masu informācijas līdzekļiem ir uzskatāmi arī elektroniskās informācijas līdzekļi (ar reģistrētu vai brīvu lietotāju pieeju), kuri ir paredzēti izplatīšanai sabiedrībā, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu, un pēc sava satura atbilst šī panta pirmajā daļā norādītajiem masu informācijas līdzekļiem.

Ja mēs ņemam talkā esošo likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 2.panta pirmo daļu:

Saskaņā ar šo likumu prese un citi masu informācijas līdzekļi (turpmāk tekstā — masu informācijas līdzekļi) ir avīzes, žurnāli, biļeteni un citi periodiskie izdevumi (iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus), kā arī televīzijas un radio raidījumi, kinohronika, informācijas aģentūru paziņojumi, audiovizuāli ieraksti, programmas, kas paredzēti publiskai izplatīšanai.

Ja mēs varam salīdzināt tirāžu ar apmeklētājiem, tad sanāk, ka auditorijai, kas izlasa vienu bloga ierakstu jābūt 100 gabaliem. Tātad jebkurš blogs, kurā ir vismaz 100 apmeklētāji dienā var tikt uzskatīts par masu informācijas līdzekli.

Šeit prasītos precizēt, kam ir obligāti jāreģistrējas kā juridiskai personai, lai skaitītos medijs un, kas var arī nereģistrēties, bet turpināt blogot pēc savas patikas.

2. Otrā problēma ir sekot līdzi pilnīgi visiem komentāriem un nekavējoties ziņot par to tiesībsargājošām institūcijām. Principā šeit vēl vajadzētu paredzēt karsto līniju, jo 02 varētu tikt pārslogots.

Pirmajā daļā galvenajam redaktoram ir nekavējoties informēt tiesībsargājošās iestādes.

Redaktoram (galvenajam redaktoram) ir pienākums nekavējoties informēt tiesībsargājošās iestādes par likuma 7.pantā noteiktās informācijas publicēšanu, ja to izdara personas, kurām masu informācijas līdzeklis ir nodrošinājis iespēju paust savus uzskatus, viedokļus vai izplatīt paziņojumus tiešsaistē, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu.

Bet, tad ir neliela piebilde, ka viņam nav pienākums sekot līdzi visiem viedokļiem pie nosacījuma, ja viņš kā apzinīgs komjaunietis ir veicis visus pasākumus, lai novērstu attiecīgās informācijas publicēšanu.

Redaktors (galvenais redaktors) neatbild par likuma 7.pantā noteiktās informācijas publicēšanu, ja to izdara personas, kurām masu informācijas līdzeklis ir nodrošinājis iespēju paust savus uzskatus, viedokļus vai izplatīt paziņojumus tiešsaistē, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu, un ir nekavējoties veicis darbības, lai likvidētu vai liegtu piekļuvi nepublicējamajai informācijai, tiklīdz ieguvis ziņas par šādas informācijas pieejamību masu informācijas līdzeklī.

Izcēlumi mani. Principā viens pants izslēdz otru pantu vai arī šie punkti ir tapuši katrs pats par sevi.

50 thoughts on “Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” – slogs interneta medijiem?

 1. Didulis

  Nu it kā viss ir loģiski – tu noinformē tiesībsargājošās institūcijas par slikto komentāru savā blogā un izslēdz vai izdzēs to. Tas tevi atbrīvo no atbildības.
  Tik nav skaidri minēts vai atbildīgās institūcijas ir jāinformē rakstiski vai arī pietiek telefoniski. Ņemot ierasto birokrātiju, tad laikam jau ka rakstiski, tātad visos portālos un blogos vajadzēs iespēju izslēgt/ieslēgt komentāru, jo ar dzēšanu varētu būt par maz, jo pierādījumus, ka tāds fakts ir noticis noteikti vajadzēs kā saglabāt.

  Atbildēt
 2. CooLynX Raksta autors

  Didulis, bet iedomājies, ko tas reāli praksē nozīmē. Tagad man būs jāseko līdzi visiem komentāriem un jādomā vai tik tur nav kaut kas pretvalstisks nopublicēts. Lai kā šajā gadījumā http://www.delfi.lv/archive/article.php?id=18084823 policija varētu atrast kādu tantiņu, kuru iesēdināt cietumā.

  Bet nu labi, kas notiks ar portāliem, kur šādi komentāri tiek rakstīti N gabali minūtē?

  Atbildēt
 3. e-remit

  CooLynX, ievies “tautas policiju”, lai Tevi informē par visiem “sliktajiem komentāriem”, un Tu būsi deleģējis visu apmeklētājiem. Protams, to “tautas policijas” formu tādu “pasmagu” – ar personas koda ievadi, vai arī obligātu validāciju caur e-parakstu – nu lai liek Tevi mierā…

  Atbildēt
 4. normunds

  Tagad man būs jāseko līdzi visiem komentāriem

  ne cik sen blogeri stāstīja, ka jamie ir jaunie mediji. bet tas laikam tā ir iekārtots, ka visiem vairāk patīk tiesības nekā pienākumi.

  es atbalstu, laiks ir globālo miskasti nedaudz sakārtot, citādi daudzi ir aizmirsuši, ka personīgie atkritumi ir jāatstāj tualetē nevis jāizkārnās internetā.

  Atbildēt
 5. Glupais

  Reģistrējam internecionālos domainus, hostējamies kādā no NVS valstīm un liekam mīksto gan uz pAKKA/ĻAA, gan tiesībsargājošajām institūcijām. 🙂

  Atbildēt
 6. atis

  Haha, tad tagad sanāk ka Datu Valsts Inspekcija ņemsies tik ap kartotēkām jo viss pārējais būs saskaņā ar likumu par presi 🙂

  Tāpat bloggeriem būs tiesības pieprasīt informāciju no jebkuras valsts iestādes, un ko vēl tur.. varēs pat žurnālistu akreditācijas dabūt 🙂

  Man tik nav saprotams – kāpēc.. Zinot esošo sistēmu – tur noteikti apakšā kāds āķis. Tāpat nav skaidri pateikts – kas tad ir redaktors, jo redaktors var tikt pieņemts darbā tikai juridiski reģistrētiem masu informācijas līdzekļiem.

  Atbildēt
 7. atis

  Glupais – tāpat atradīs par ko Tev piesieties.. jāmeklē vēl kāds kurš būs ar mieru uz sava vārda domēnu turēt 🙂

  Atbildēt
 8. Glupais

  atis: Par ko gan man varētu piesieties, ja fiziski mana lapa neatrodas Latvijā un man nav *.lv domaina? Tu gribi teikt, ka DVI, ja ļoti vēlas, var piesieties arī CNN.com?

  Atbildēt
 9. atis

  Glupais, nesen manīju ka ja domēns ir reģistrēts uz tava vārda – var kasīties tāpat vien klāt, neatkarīgi no tā kur lapa.. bet par laimi tur juridiskas nepilnības 🙂

  Atbildēt
 10. Dreef

  Cik es saprotu, tad lielai daļai interneta mediju pazudīs komentēšanas iespējas. Liekas citas iespējas nav ja nevar paši izkontrolēt visus komentētājos, jo ļoti daudzi pokemoni internetā atļaujas pārāk daudz un rodas lieka spriedze jau tā sarežģītajā situācijā Latvijā. Ja nebūtu tāda visatļautība, tad nebūtu jāpieņem tik stingri mēri. Tagad vainos ne tikai komentētāju, bet arī elektroniskā medija (arī bloga) īpašnieku, jo tas tomēr viņa īpašumā ir publicēts prettiesisks materiāls. Radīsies tagad jauni sarežģījumi, jo avīzēs un citos masu medijos tomēr var kaut kā visu izkontrolēt, bet ar internetu var būt čābīgi, jo mēdz arī uzlauzt lapas un vēl visādas padarīšanas, tādēļ diezgan skarba situācija.

  Atbildēt
 11. Shadowbird

  normund, nekļūsti smieklīgs. Nevienam pirms-interneta mēdijam nav bijusi iespēja automātiski un momentā publicēt lasītāju iesūtītos tekstus. Kad vienīgie lietotāju teksti ir vēstuļu formā, tiek publicēti uz roku pirkstiem saskaitāmā skaitā un reizi nedēļā, un pelnoša izdevniecība var atļauties maksāt juristam(-iem), kam ir vairākas dienas laika tos caurskatīt pirms publicēšanas, tad arī ir loģiski pieprasīt no mēdija puses proaktīvu darbību kaut kāda veida moderēšanā. Mēģināt uzspiest tādus likumus laikā un vietā, kur katru dienu top cik tur simti un tūkstoši jaunu lielākoties bezpeļņas “mēdiju” viena cilvēka izpildījumā; kas darbojas pavisam savādāk un pavisam citos ātrumos, ir apmēram tas pats, kas mēģināt 2009. gadā vadītājiem uzspiest 1960. gada ātruma ierobežojumus. Laikus un tehnoloģijas nevar pielāgot likumiem, likumi ir jāpielāgo situācijai. Jo vecāks likums, jo kritiskāk uz to vajag raudzīties un pēc iespējas biežāk pārskatīt, vai tas vēl ir aktuāls. Šis ir kārtējais piemērs, kad atbildīgās personas nevar/negrib izprast lietas būtību, tā vietā rīkojumu “pielāgot likumu, lai iekļauj arī Internetu” izpilda minimāli-burtiski, vienkārši uzrakstot, ka no šī brīža jebkas, ko var izlasīt netā, arī ir mēdijs, un viss — nekas nav jāpārskata, nekas nav jādomā vai jāpēta, 10 minūtes un ir gatavs kārtējais likums, kuru faktiski pārkāps 90+%.

  Atbildēt
 12. normunds

  shadowbird, viss pareizi, likums tiek pielāgots situācijai. tu esi nopircis baigi foršo māju, tu esi jauns, tev ir daudz draugu, tu visus aicini pie sevis un ļauj darīt ko vien vēlas. un pēc neilga brīža tava smukā un jaukā māja ir pārvērtusies par skvotu kur vakaros sanāk narkomāni iedurt un pakaifot, bomži izkauties un zeki pamocīt savus upurus. tu, protams, esi baigā kaifā no tā par ko ir pārvērtusies tava māja, vai tomēr pamanot pirmās visatļautības pazīmes uzraksti kārtības rulli kuru lūdz ievērot?

  Atbildēt
 13. CooLynX Raksta autors

  normunds, man jau arī patīk galējības.

  Iedomājies, ka visiem, kas iet līdzi laikam ir pieejams dators un pieslēgts internets. Vienā brīdī valsts konstatē, ka 80% no visa trafika ir pirātiskie faili, pornogrāfija un mūzika. Tagad valsts pieņem lēmumu, ka mums visiem būs jāsedz tie miljardi, kas iet secen mūzikas industrijas parazītiem un citiem starpniekiem, kā arī mazajam mīkstajam. Uzliks nodokli tur 100 latus mēnesī par to, ka pasaulē ir pirātisms un mums abiem ir internets. Davaj, maksā. 😉

  Atbildēt
 14. CooLynX Raksta autors

  normunds, pasludināt internetu kā mediju varēja jau 10 gadus atpakaļ, jo toreiz jau bija pirmie portāli. Kāpēc tagad, kad ir n-tie tūkstoši ar blogiem, vortāliem, portāliem un mājaslapām, pieņem lēmumus, kas kardināli maina spēles noteikumus? Tavs vai mans stāsts.

  Atbildēt
 15. Vaards

  kārtīgi neizlasīju, bet iedomājos, ka tagad visus portālus jāpārtaisa par sociālajiem tīkliem, slēgtiem pasākumiem, kur redz tos komentārus tikai reģistrētie lietotāji. Protams, tad iestājas nākošā sāpe saistībā ar datu aizsardzību un VDI.

  Bet principā elementāri:

  “Grozījumi likumā nosaka, ka par masu informācijas līdzekļiem turpmāk uzskatāmi arī elektroniskās informācijas līdzekļi ar reģistrētu vai brīvu lietotāju pieeju, kuri paredzēti informācijas izplatīšanai sabiedrībā, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu.”

  Komentāru sadaļa nonāk slēgtajā sadaļā. Lietotāji reģistrācijas brīdī izlasa noteikumus par to, ka komentāros sarakstītās gudrības bez pods.lv/citsblogs.lv administrācijas izplatīt nav atļauts, to nepamatotā iespējamā dirsiena dēļ. I uvsjo. Visi pasargāti no nesankcionētas izkārnijumu plūsmas “publiskajā telpā”. Kas grib izkārnijumus, tie reģistrējas, logojas iekšā un kārna uz vella paraušanu.

  Atbildēt
 16. micro

  Viens no labiem paņēmieniem, kā apšaubīt kāda teikto, ir to attīstīt līdz absurdumam. Normundam tas labi izdodas.
  Ja kāds blogs, kuru es lasu, sāk piesārņoties ar ‘atkritumiem’, es to vienkārši izdzēšu no pārlūka bukmārkiem. Ja līdzīgi rīkojas pārējie, puslīdz domājošie lasītāji, tad tas blogs nomirst pats dabīgā nāvē. Attiecīgi, ja blogerim būs svarīgi, lai viņa teikto turpinātu lasīt, tad arī rūpēsies par slikto komentu dzēšanu, bet citādi tauta aizplūdīs.
  Turklāt, ņemot vērā pašreizējo lielķezu, valstij nebūs resursu, lai izsekotu tai saimniecībai. Drīzāk sodi būs politiski orientēti …

  Atbildēt
 17. normunds

  coolynx, paga, vai pēc blogcamp vai kā sauca to blogeru pasākumu, visi nebija sajūsmā par to ka top jauns medijs? vai nebija tā ka tepat skanēja sajūsmas pilni saucieni par to ka blogi ir jaunais medijs, brīvību blogiem etc?

  bet man neizskatās ka tiktu kardināli mainīti spēles noteikumi. tiek pateikts kurš ir atbildīgs par vietnē notiekošo – tā nav ne DP, ne nejauši ieklīdis apmeklētājs, bet vietnes saimnieks, kam jānodrošina ir kārtība savā mājā.

  /es varu tikai atkārt to ko es teicu par citām lietām un kas būs arī ar visiem jaunajiem medijiem: nenoliedzami kārtībai ir jāmainās, bet es neticu, ka visi pēc jaunās kārtības saucēji maz ir aizdomājušies ko tas nesīs viņiem 🙂 es esmu tikai par to ka spēles noteikumi tiek sakārtoti, lai ziņu portāli nepārvēršas par par vietnēm kur pusaudži drīkst vienā mierā atbrīvoties no sava kuņģa satura.

  Atbildēt
 18. Sarky

  Micro, tikai nez kapēc Tava teōrija praksē galīgi nedarbojas: no Delfiem nekas neaizplūst, un slikto komentāru arvien vairāk..

  Atbildēt
 19. normunds

  Sarky, tur jau ir tā lieta. kamēr šitos ūdensgalvas nesašņorē uzreiz, viņi sāk vairoties un pēc neilga brīža viņu diareja daudziem sāk likties normāla un akceptējama. pašlaik kaut ko kontrolēt delfinārijā vispār ir nāves smaka, ja nu vienīgi pie katra komentāra publicēt IP adresi, tas varbūt kādu piebremzēs.

  Atbildēt
 20. Shadowbird

  normund, būs kaut ko sajaucis. Māja ir privāta lieta, kur ciemiņš ir ciemiņš un viņam ir jāklausa īpašnieka norādījumiem. Valsts tomēr ir tās iedzīvotājiem piederošs uzņēmums, tāpēc ir absurdi ieviest likumus, ko nospiedošais vairākums negrib un dzīvē neievēros, jo likums vienkārši ir absurds (raksta autoram, sanāk, pie katra populārāka raksta ir bezmaz jāsēž 24/7 un jāvaktē.

  Bet šoreiz es esmu pieļāvis kļūdu, āturmā lasot palaidu garām to, ka patiesībā jau nekas nemainās — portāla īpašnieks nav atbildīgs ne par kādiem komentāriem, kamēr kāda iestāde nav oficiāli paziņojusi, ka tādi ir. T.i., mainās tikai tas, ka nu mums viņiem ir obligāti jāklausa, kad prasa izņemt nelikumīgu komentāru. Tā kā viss OK, rukājam tālāk. 🙂

  CooLynX, neesmu advokāts, bet IMO nekas neko neizslēdz. Pirmā rindkopa definē likumu vispār, otrā — precizē un nosaka izņēmumus.

  Atbildēt
 21. usver

  .. tiklīdz ieguvis ziņas par šādas informācijas pieejamību masu informācijas līdzeklī.
  tātad redzamā vietā jānorāda laiks: Odmeņistrators pēdējoreiz skatījies šīs sadaļas komentārus @”dd.mm.yy HH:ss”. un būs atruna, ka neesi te bijis mēnesi un nezini neko par kaitīgiem komentāriem.

  Atbildēt
 22. normunds

  Shadowbird, es nesapratu. Blogs ir vai nav privāta lieta? par provi mana vietne ir privāta, es atbildu par tās saturu. Tava vietne ir privāta vai nav? Kas atbild tavā vietnē par to lai tur neparādās child pr0n piedāvājumi?

  Atbildēt
 23. usver

  😀
  Normālā gadījumā perversu pr0n komentāros novērš PHP skripts pret spameriem:
  if( contains_badwords($_POST[‘comment’])){ die(‘ej ka tu nafik, spameris tāds’); } to, kas izslīdējis cauri, var padzēst ar laika aizturi – neredzu tur nekādu problēmu.

  normunds: definē, lūdzu, skaidrāk savu nostāju. Vai tu pastāvi uz to, ka visi komentāri ir jāapstiprina pirms parādīšanas? Vai Tavā uztverē ir nepieņemami, ka vietnes saimnieks kaitīgos komentārus dzēš ar laika aizturi? Neuztvēru galveno domu, ko centies izteikt, oponējot biedriem.

  Atbildēt
 24. normunds

  uzver, es oponēju? pa manam shadowbird satraucās un mēģina man iestāstīt, ka internetā neko nevar vai nedrīkst regulēt. pa manam vietnes saimnieks vai tas ir coolynx vai apollo atbild par to kas tiek publicēts. tajā skaitā par komentāriem. kā tas tiek izveikts tehniski man ir dziļi pajāt, es neesmu tik spēcīgs tehniski un nepārzinu portālu virtuvi.

  Atbildēt
 25. snurkee

  7. […] Aizliegts publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tam neslavu. […]

  tas ir tas kā dēļ šis ierosināts

  un tajā 7. punktā ir daudz nepārbaudāmu lietu – piemēram, kā es varu zināt, kas kuram ir komercnoslēpums vai patentēts?

  http://www.likumi.lv/doc.php?id=64879

  p.s.
  aizkustinoši, ka pat te ir ļautiņi, kas citu cilvēku komentārus novērtē kā pokemonu, kā vemšanu vai citādu vēdrea izeju, bet savus, tai skaitā pokemonismā apvainojošus,uztver kā zelta rasu no debesīm …

  Atbildēt
 26. sas

  ir taa nepubliceejamaa informaacijas defineeta kaut kur? Respektiivi, kaa es varu zinaak kursh komentaars mani noliks aiz resteem un kursh nee? Lai ministru kabinets uztaisa kaadu XML failu, kuraa vinsh ieraksta vaardus un vaardu savienojumus, kas vinjiem liekas nepubliceejami un mees uztaisiisim filtrinjus. Visi prieciigi. Juuzeriem pohuj, vinji 50 gadus trenneejushies rakstiit starp rindinjaam, atradiis vaardus. Bet nopietni. Ko nedriikst?

  Mans risinaajums ir komentaaru paraadiishanu noformeet taa, ka no saakuma ir usera vaards, tad naak statisks teksts ES DOMAAJU, KA… un taalaak komentaara teksts. Man buus veel jaaredz pirmaa valsts muusdienu eiropaa, kuraa kaadu notiesaa par to ko vinsh domaa.

  Atbildēt
 27. fjodors

  Par galveno redaktoru resursam vajag nominēt bomzi fjodoru. Ja ir kāda sproblēmas, lai meklē viņu un ņem ciet. Manuprāt tas viss attiecās uz lielajiem protāliem (juridiskajām personām).

  Atbildēt
 28. Artis

  Ieliekam saitā atrunu, ka komentāri tiek pārbaudīti vai dzēsti TIKAI pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma un lieta atrisināta.
  + veel protams varams aizstāt vārdu devalvācija ar *** un veikt citas primitīvas preventīvas darbības un nedomāju, ka kāds blogeris jutīs izmaiņas savā ikdienas dzīvē.

  Atbildēt
 29. ivanZ

  laikam jāslēdz ciet būs urlas.lv, kā saka – “nah takoj bonus”. Tāpat nespēju izdzēst simtiņus komentāru, tak vēl tagad DP varēs vispār kaifot – ja kas, “redaktors” vainīgs.

  Atbildēt
 30. JanisA

  jareks, man patika tavs paldies 🙂

  Bet ar šo likumu tiešām ir lielas auzas, jo jābūt kritērijiem pēc kā interneta vietnes ir klasificējamas medijos un vienkāršos “māju pagalmos” kur uz sienas ir sarakstīts viss gan mazliet no ģeometrijas, gan mīlestības utt 🙂

  Atbildēt
 31. xc

  šamais viss ir normāls process, ja vien atceramies, ka šeit nav īstas valsts
  un ja nav tādas, tad arī likumi šādi te ir un arī būs turpmāk – punkts

  Atbildēt
 32. Juris

  tiklīdz ieguvis ziņas par šādas informācijas pieejamību masu informācijas līdzeklī

  šitas teikums, pēc manām domām pasaka visu. Man kā vortāla īpašniekam (varbūt=moderatoram), nekur (ja tikai es neesmu pieņemts darbā, un man to ir noteicis pats darba devējs) nav noteikts, ka man jāčēko visi ieraksti, t.i. komentāri, diskusijas. Vienīgais ko man var piesiet, ja es pats esmu ielicis kādu rakstu, un tas neatbilst šim likumam. OK, ja man kāds ziņo, ka tur kaut kas nav smuki, un es nereaģēju, un viņš vēl var pēc tam pierādīt, ka es nereaģēju, tad man var mēģināt kaut ko piešūt.
  Tā es to saprotu. Bet skaidrība jau būs tikai pēc pirmā precedenta.

  Atbildēt
 33. zb

  normunds:par provi mana vietne ir privāta, es atbildu par tās saturu.
  Tavā vietnē toč problēmu ar izvertēšanu nebūs. Nav komentāru, nav problēmu.

  Atbildēt
 34. Shadowbird

  Normund, blogs ir publiska vieta, tāpēc tavs piemērs ar māju bija greizs jau pašos pamatos. Bet tas tā. Es neuzskatu, ka Internetu nevajag regulēt, es saku, ka to nevar regulēt, paņemot likumu, kas veidots priekš reizi nedēļā izdota papīra materiāla, kur viss saturs jau by default tiek moderēts, un piemērot Interneta portāliem, vienkārši uzrakstot “tagad attiecas arī uz Internetu”. Bet, kā jau minēju, savas pretenzijas pret likumu atsaucu, jo ātrumā pārlasījos/pārpratu, kas tajā rakstīts. Kāds šķietami tomēr ir sapratis, kā darbojas Internets un piekabinājis tekstu par to, ka jāmoderē ir tad, kad uzzina, ka kaka ir iekakāta, nevis jāvaktē 24/7 un bez maz vai jānovērš pirms tas notiek, kā sākumā biju sapratis.

  Atbildēt
 35. Shadowbird

  sas, ja tu sāksi skaļi paust viedokli, ka adresē X laikā Y jāsavācas visiem interesentiem, kam tiks izniegti ieroči, un jāiet izšaut nēģerus, gejus, ēbrejus un jebkuru, kas viņus aizstāv, tad domāju, ka DP tevi apmeklēs visai žiperīgi. Un ne jau Latvijā vien.

  JanisA, likumos ir ierakstīts, kāda rakstura teksti nav likumīgi. Bet, kā jau
  šajā likumā rakstīts, tev par to nav jāuztraucas — kad tev kāds autoratīvs avots paziņos, ka, reku, šis komentārs ir nelikumīgs, tad arī ņemsi ārā/prasīsi padomu juristam.

  Atbildēt
 36. Jelcin

  Visi raksta, kā izdzēst, izkontrolēt “sliktos” komentus, bet gribētos izlasīt – kā radīt soda neizbēgamības sajūtu potenciālajam komentētājam. Ja komentētājs apzinās, ka viņš ir nevis kautkāds neredzams, nenotverams daiļdirsējs, bet viņam būs jāatbild par saviem vārdiem, tad visi murgainie komenti pazustu paši no sevis. Tāpat kā reālajā dzīvē – aiz muguras klusiņām kautko pateikt vai nodomāt var jebkurš, bet kad zini, ka par tekstiem būs jāatbild, tad sāc apdomāt katru vārdu.
  Tiesa gan, kautkas tāds ir diezgan utopisks un tāls, kad visiem būs savas ID kartes ar elektronisko parakstu, bez kuras nevarēs nekur, neko iekomentēt. Patiesībā nebūtu slikti, savādāk visi mazgadīgie mudaki iedomājas, ka brīvība nozīmē visatļautību…

  Atbildēt
 37. Shadowbird

  Jelcin, kāpēc tad tikai Internet komentārus? Tad jau labāk uzreiz līdz galam, un centrālai uzraudzības sistēmai pieslēgtas ID kartes ar real-time GPS tracking un noklausīšanās iekārtu, bez kuras vispār nedrīkst ārpus mājas atrasties, kur nu vēl muti atvērt. Un kameras visās sabiedriskajās tualetēs — momentā apčurāto grīdu un narkotiku tirgošanas/lietošanas gadījumi tur nokristos par 100%.

  Atbildēt
 38. Atbalss: Lielākie Latvijas interneta veikali 2008.gadā | Pods.lv

 39. Atbalss: 2010.gadā Latvijā būs ID kartes ar e-parakstu | Pods.lv

Ieraksti komentāru

Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *